De grootste christelijke webwinkel van Nederland

Theologie algemeen

Trailers

Kies een filmtitel uit de lijst en bekijk direct de trailer.

Artikelen 1 tot 25 van 1504 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Droefheid naar God

  G. Wisse

  Genre: Theologie

  In dit boek spreekt Wisse aan de hand van 2 Korinthe 7:10a over de bekering en wat daar aan vooraf gaat. Meer info
 2. En jij gelooft dat?

  Y. Thomas

  Genre: Theologie algemeen

  Antwoorden op vragen over christelijk geloof. De Bijbel is toch in strijd met de wetenschap? Meer info
 3. Kom tot Hem

  C.H. Spurgeon

  Genre: Theologie algemeen

  Over de preken van Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) is al zoveel gezegd dat gezocht moet worden naar een goede aanvulling op het al gezegde. Eigenlijk draaien al zijn preken om hetzelfde thema, een thema dat eigenlijk onuitputtelijk is. Meer info
 4. Jezus in de psalmen

  C.H. Spurgeon

  Genre: Theologie algemeen

  Spurgeon is op zijn best als hij Jezus schildert. Dat doet hij veelvuldig in de preken die zijn opgenomen in Jezus in de Psalmen. Meer info
 5. Vervolgstoffen set 2 dln

  J. Beukelman

  Genre: Theologie algemeen

  Van De uitgelezene vervolgstoffen uit 1777 verschijnt na 230 jaar voor het eerst een nieuwe uitgave. De tekst blijft zeer dicht bij het origineel. Meer info
 6. Geloven is weer mens worden

  J. Barrs

  Genre: Theologie algemeen

  Wat is geestelijke leven? God schiep ons 'naar zijn beeld' en het was 'goed, ja zeer goed'. Meer info
 7. Vroomheid en wetenschap bij voetius

  W. van 't Spijker

  Genre: Theologie algemeen

  Afscheidscollege, in kortere vorm uitgesproken bij het aftreden als hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland te Apeldoorn, op 14 januari 1997. Meer info
 8. Gebed

  C.H. Spurgeon

  Genre: Theologie algemeen

  Dit is het zesde deel in een serie nieuw vertaalde preken van Spurgeon. We weten allemaal dat het gebed de geestelijke ademhaling is. Meer info
 9. Verzameling van leerredenen

  A. Comrie

  Genre: Theologie algemeen

  Hierin wordt vertoond uit verschillende teksten de afgezakte, kranke en kwijnende staat der ongelovigen, voornamelijk in deze tijd, tot overtuiging en beschaming over hun gestalte. Vervolgens de gelovigen, daarover met smart aangedaan en begerig naar herstelling, in welke hun innige begeerten voorgesteld, en de zwarigheden die zij ontmoeten en hen dikwijls onvrijmoedig maken, geopperd en opgelost worden. Meer info
 10. Porta Paradisi

  P. de Bruin

  Genre: Theologie algemeen

  Sola Scriptura. Dit boek is geschreven met de bedoeling om op eenvoudige wijze recht te doen aan de schrift, als het woord van de Eeuwige. Meer info
 11. Wie is uw vader?

  P. de Bruin

  Genre: Theologie algemeen

  Een vervolg op zijn eerste boek 'Geen geloof zonder bewijs' waar de levensloop van de mens aan bod komt en daaruit voort onze persoonlijke levensloop. Wie is uw vader? Meer info
 12. Israel in eeuwigheid bemind

  P. de Bruin

  Genre: Theologie algemeen

  Schets van de geschiedenis van Israël en de joden als uitverkoren volk, gestaafd met voorbeelden uit het Oude en Nieuwe Testament. Meer info
 13. Over het heilig avondmaal

  L. Vroegindeweij

  Genre: Theologie algemeen

 14. Ergernis van het kruis

  P. Wells

  Genre: Theologie

  ‘Het christendom wordt vaak in de verleiding gebracht om haar wijn in water te veranderen wanneer het geconfronteerd wordt met moderne vragen over de afwezigheid van God. Er wordt een poging gedaan om God menselijk te maken door Zijn liefde te benadrukken.’
  De moderne mens heeft een afkeer van de klassieke leer over de verzoening door voldoening. Meer info
 15. Meer dan brood en dagelijks gewin

  P. Zandt

  Genre: Theologie algemeen

 16. Christen worden/zijn

  J. Stott

  Genre: Theologie algemeen

  In Christen worden beschrijft de auteur het fundamentele menselijke probleem, zet het christelijke antwoord uiteen en laat aan de lezer zien hoe hij daarop kan reageren. Christen zijn behandelt de voorrechten van een kind van God en helpt hem te groeien naar volwassenheid in zijn verantwoordelijkheid naar God, de kerk en de wereld. Meer info
 17. Dood is nergens veilig

  P. de Bruin

  Genre: Theologie algemeen

  Leven is onsterfelijk. In ons bestaan is de dood niets anders dan een afschuwelijk maar noodzakelijk tussenstation. Meer info
 18. Des Heeren last

  T. van der Groe

  Genre: Theologie algemeen

  Deze prekenbundel bevat 16 biddagpreken, enkele van deze zijn: - Het horen van des Heeren Woord (Jeremia 2:29:3) - Door de mot verteerd (Hosea 5:12-15) - Zie, Ik kom haastelijk (Openbaring 3:10-11a) - Een geest des diepen slaaps (Jesaja 29:10) - De noorden- en zuidenwind (Hooglied 4:16) - Gods wet verbroken (Psalm 119:126) - Des Heeren last (Jeremia 23:33) - Omzien naar veel, maar weinig bekomen (Haggaï 1:9) Meer info
 19. Grote toekomst van israel kerk en volken

  A. Keizer

  Genre: Theologie algemeen

 20. Nagelaten brokken 6

  J.C. Philpot

  Genre: Theologie algemeen

  Stichting het Braambos heeft ten doel: het verbreiden van de kennis over, het onderzoeken van en het (doen) uitgeven van werken van de zogenaamde Engelse 'Strict Baptists', in het bijzonder van de schrijver J.C. Philpot, diens tijdgenoten en geestverwanten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Meer info
 21. Bruid van Jezus Christus

  M.B. Schlink

  Genre: Theologie algemeen

 22. Wonderlijke spijze

  F. Mallan

  Genre: Theologie algemeen

  Deze preken van ds. Mallan getuigen ervan hoe wonderlijk de Heere in dit leven van hemelse en aardse spijze wil voorzien. Meer info
 23. Troostboek voor de christen set 2 dln

  F. Mallan

  Genre: Theologie algemeen

 24. Gebed van Asa

  J.P. Paauwe

  Genre: Theologie algemeen

  Deze uitgave bevat zeven preken van ds. J.P.Paauwe uit 1947 naar aanleiding van het gebed van koning Asa, zoals we dat vinden in 2 Kronieken 14, de verzen 10 en 11: 'En Asa riep tot den Heere zijn God, en zeide: Heere, het is niets bij U te helpen hetzij den machtige, hetzij den krachtenloze; Meer info
 25. Lijdenspreken uit de jaren 1946-1950

  J.P. Paauwe

  Genre: Theologie algemeen

  In deze uitgave zijn de lijdenspreken bijeengebracht die ds. Paauwe in de jaren 1946 - 1950 heeft uitgesproken en die eerder zijn uitgegeven in de bundels 1948-'50 en 1951-'54. Meer info
Artikelen 1 tot 25 van 1504 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5