De grootste christelijke webwinkel van Nederland

Kerkgeschiedenis

Artikelen 1 tot 25 van 458 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Goed gereformeerd.

  Andr Flikweert

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Dit boek beschrijft bijna 170 jaar plaatselijke kerkgeschiedenis, vanaf de Afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1836 tot aan de hereniging met de Hervormde Gemeente in 2005. Het dorp Nieuwerkerk was op het eiland Schouwen-Duiveland de bakermat van de Afscheiding: alle andere gereformeerde kerken en gemeenten op het eiland kwamen hieruit voort. Meer info
 2. De ontdekking van het evangelie

  W. Balke

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Reformatoren, wie waren dat eigenlijk?
  De herdenking van de Reformatie roept dergelijke vragen op.
  Twaalf mannen die tijdens de reformatie een belangrijke rol hebben gespeeld,
  worden voor het voetlicht gebracht.In kort bestek worden hun leven en
  werk en hun belang van de reformatie gepresenteerd. Toegankelijk en ge Meer info
 3. Een door God geschonken gave

  Els Boon

  Genre: Kerkgeschiedenis

  In dit reformatieherdenkingsjaar 2017 gaat de aandacht uit naar Luther, diens theologische leer en erfenis. In deze bundel onderzoeken verschillende auteurs hoe Luthers opvattingen over kerkmuziek, alsmede zijn liederen, een weg vonden in protestantse Nederlandse kerken. Meer info
 4. De kerkmeesters van de protestants geworden Jacobikerk in Utrecht lieten in 1580/81 een schilderij hergebruiken voor een tekstbord met een Bijbelpassage. Op het schilderij knielde paus Gregorius de Grote voor een altaar waarop de lijdende Christus stond. Meer info
 5. Solidariteit in superdiversiteit

  Stijn Oosterlynck

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Allemaal krijgen we te maken met culturele verschillen: als leraar, leerling, werkgever, werknemer, buur, buurtwerker, vakbondsmilitant, vrijwilliger, sportbeoefenaar, trainer, jeugdwerker,... noem maar op. Meer info
 6. Geloofskwesties

  Catherine Wheels

  Genre: Kerkgeschiedenis

 7. Op de laatste rij

  Lucetta Scaraffia

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Op de bisschoppensynode over het gezin in oktober 2015 was voor het eerst een vrouwelijke stem te horen die ook in het einddocument 'Amoris Laetitia'terug te vinden is. Een van de vrouwen die de synode mochten bijwonen, was Lucetta Scaraffia. Meer info
 8. Creating Memories in Late 8th-Century Byzantium is one of the key sources for our understanding of Byzantine history in the seventh and eighth century. This book offers a close look at that volume and its manner of representation of the past - Nikephoros's specific authorial method in the shaping of the image of Byzantine emperors and ecclesiastical topics linked with Iconoclasm. Meer info
 9. De Reformatie, het Oude Testament en de Joden

  Wulfert de Greef

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Wat heeft de Reformatie in de zestiende eeuw betekend voor de relatie van christenen en Joden? In de tijd van de Reformatie werd namelijk veel meer aandacht geschonken aan het Oude Testament dan voor die tijd. Meer info
 10. Augustinus over de geloofsbelijdenis

  E.P. Meijering

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Het geschriftje De fide et symbolo van Augustinus is niet alleen een eerste aanzet tot het speculatieve denken van deze kerkvader, maar ook een weerspiegeling van die vorm van vroegchristelijk geloven en denken, die dominant zou worden in de geschiedenis. Meijering geeft een vertaling met aantekeningen en probeert verder te laten zien, hoe Augustinus heeft doorgewerkt in de traditie, met name in de reformatorische traditie. Meer info
 11. Neem niets mee voor onderweg

  Erik Galle

  Genre: Kerkgeschiedenis

  We zijn zo bang van kwetsbaarheid dat we het liefst doen alsof ze niet bestaat. Dit soort blindheid heeft nare gevolgen. Meer info
 12. Kohlbrugge's eerherstel

  Maarten den Admirant

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875) diende als proponent van de hersteld-lutherse gemeente in Amsterdam een klacht wegens onrechtzinnigheid in tegen ds. D.R. Meer info
 13. Geloof alleen!

  Gottlieb Blokland

  Genre: Kerkgeschiedenis

  In 2017 zal het 500 jaar geleden zijn dat de protestantse kerkhervorming begon. Deze reformatie veranderde het aanzien van het christendom in veel Europese landen volledig. Meer info
 14. Karl Barth: Geloven in de levende god 5

  E.P. Meijering

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Wat verstaat Barth onder het eeuwige leven? Het is moeilijk om daarvan een duidelijke indruk te krijgen. Meer info
 15. Aanmelding, onderzoek en de adviesfase

  Alice van der Pas

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Waarom opeens twee delen van het handboek in één band? Omdat ze nu eenmaal bij elkaar horen: van het eerste telefoontje tot en met het laatste adviesgesprek.Is dit niet al lang verouderd? Meer info
 16. Religion and science on paranormal events.Described as 'the hand of God', as 'pathological' or even as 'a clever trick', exceptional corporeal phenomena such as miraculous cures, stigmata, and incorrupt corpses have triggered heated debates in the past. Depending on their definition as either 'supernatural', 'psycho-somatic' or 'fraudulent', different authorities have sought to explain these enigmatic occurrences by stimulating inquiries and claiming jurisdiction over them. Meer info
 17. Komen tot Jezus Christus

  J. Bunyan

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Komen tot Jezus Christus is een vertaling van Bunyans boek Come and welcome to Jesus Christ dat algemeen als een van de beste praktisch-geestelijke geschriften wordt beschouwd. Bunyan laat zien wat komen tot Christus eigenlijk is. Meer info
 18. Luther en calvinistisch Nederland

  Mirjam van Veen

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Het begin van Martin Luther was ook in de Lage Landen veelbelovend. Korte tijd nadat hij in Duitsland zijn stellingen tegen de aflaat publiek had gemaakt, werden zijn opvattingen ook in de Lage Landen bekend. Meer info
 19. Calvijn

  Herman Selderhuis

  Genre: Tips Reformatorisch

  Calvijn: zijn naam is wereldwijd bekend en zijn werk wordt overal gelezen. Maar wie was hij nu eigenlijk zelf? Meer info
 20. Calvijn

  Herman Selderhuis

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Epub met watermerk
  Calvijn: zijn naam is wereldwijd bekend en zijn werk wordt overal gelezen. Maar wie was hij nu eigenlijk zelf? Meer info
 21. The changing attitude of Catholic culture towards modernity.
  After decades of a problematic, if not plainly hostile, approach to modernity by Catholic culture, the 1960s marked the beginning of a new era. As the Church employed a more positive approach to the world, voices in the Catholic milieu embraced a radical perspective, channeling the need for social justice for the poor and the oppressed. Meer info
 22. Inhoud: JELLE BOSMA/MIRJAM VAN VEEN, Redactioneel   Artikelen: BERIT JANY, Het pleidooi voor vrede in Menno Simons' Dat fundament des christelycken leers (1539-40) en Erasmus   CHRISTINA E. MOSS, De visioenen van Ursula Jost: een herwaardering   ANTON VAN DER LEM, Willem van Oranje en de doopsgezinden: een veronachtzaamd rekest uit 1566   ALEX NOORD, 'De veel hoogere verheffing van het Huis van Oranje in ons herboren Vaderland': doopsgezinden op de bres voor vorst, vaderland en vrijheid in de Franse tijd en in de eerste helft van de negentiende eeuw   WILLEM STUVE, Een minder bekende zeventiende-eeuwse Vlaamse oudste uit Zaltbommel   RUUD LAMBOUR, De collegiant Frans Kuyper (ca 1628-1691), zijn Joodse moeder en de relatie van zijn vader met de Joodse filosoof Uriel da Costa (1584-1640)   MARIUS ROMIJN, Locke en Furly als extra vissen. Meer info
 23. Pater Ligthart en de zaak Roothaan

  Marc Lindeijer SJ

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Vijftig jaar lang streefden de jezuïeten naar de zaligverklaring van hun generaal-overste, de Amsterdammer Jan Philip Roothaan (1785-1853). De Amsterdamse Krijtberg was het centrum van de verering, met kapelaan Cor Ligthart als drijvende kracht. Meer info
 24. In Haarlem vestigde zich in het laatste decennium van de zestiende eeuw een gemeenschap of 'vergadering' van zogenaamde kloppen, die sterk kloosterlijke trekken vertoonde. Ondanks tegenstand van de gereformeerde kerk en vlagen van vervolging kende deze gemeenschap een opmerkelijke bloei in de zeventiende eeuw. Meer info
 25. Bevlogen theologen bevat geschreven portretten van vijftien Nederlandse theologen van verschillende pluimage. Ze variëren van streng othodox tot tot zeer vrijzinnig - een enkeling nam zelfs afscheid van kerk en geloof. Meer info
Artikelen 1 tot 25 van 458 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5