De grootste christelijke webwinkel van Nederland

Kerkgeschiedenis

Artikelen 1 tot 25 van 592 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis

  Herman J. Selderhuis

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Herman J. Selderhuis Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis - Compleet overzichtswerk van de Nederlandse kerkgeschiedenis - Volledig geactualiseerd door een team van specialisten - Inclusief bronteksten voor verdieping - Vele verrijkende en attractieve illustraties - Een standaardwerk voor specialisten, docenten, studenten en geïnteresseerden in Nederlandse cultuur- en kerkgeschiedenis In dit nieuwe handboek voor de Nederlandse kerkgeschiedenis onder redactie van Herman J. Selderhuis heeft een team van katholieke en protestanse specialisten de resultaten van recent onderzoek verwerkt. Meer info
 2. Geïnspireerd en uitgedaagd door Dietrich Bonhoeffer

  Gerard den Hertog

  Genre: Kerkgeschiedenis

  In Geïnspireerd en uitgedaagd door Bonhoeffer schetsen de theologen Gerard den Hertog en Barend Kamphuis beknopt de levensloop van Bonhoeffer, waarbij bepaalde lijnen en perioden uitvoeriger aandacht krijgen. Daarna volgen enkele theologische peilingen van Bonhoeffers theologie. Meer info
 3. Door Christus aangesproken

  M.A. van Willigen

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Deze ontmoeting met de Vroege Kerk bundelt diverse bijdragen van negen deskundigen op het gebied van het Vroege Christendom. De hoofdstukken gaan in op het lezen en uitleggen van de Schrift in de Vroege Kerk, op de wijze van gedenken van Christus' werk in de Vroege Kerk, en op het navolgen van Christus in de Vroege Kerk. Meer info
 4. Kampen en de dordtse synode

  E.A. de Boer

  Genre: Kerkgeschiedenis

 5. Hernhutters in beweging

  Jan Egas

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Hernhutters in beweging is een door de Broedergemeente Zeist samengestelde jubileumbundel en belicht de bouwkundige geschiedenis van de grote kerkzaal in Zeist, de geschiedenis van de hernhutters, maar ook de brede maatschappelijke functie van de Evangelische Broedergemeente en hun kerkzaal in de Zeister samenleving. De grote kerkzaal in Zeist is het steen geworden monument van het hernhutter idee van het leven als liturgie – wonen, werken en geloven in één. Meer info
 6. Goed gereformeerd.

  Andr Flikweert

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Dit boek beschrijft bijna 170 jaar plaatselijke kerkgeschiedenis, vanaf de Afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1836 tot aan de hereniging met de Hervormde Gemeente in 2005. Het dorp Nieuwerkerk was op het eiland Schouwen-Duiveland de bakermat van de Afscheiding: alle andere gereformeerde kerken en gemeenten op het eiland kwamen hieruit voort. Meer info
 7. De ontdekking van het evangelie

  W. Balke

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Reformatoren, wie waren dat eigenlijk?
  De herdenking van de Reformatie roept dergelijke vragen op.
  Twaalf mannen die tijdens de reformatie een belangrijke rol hebben gespeeld,
  worden voor het voetlicht gebracht.In kort bestek worden hun leven en
  werk en hun belang van de reformatie gepresenteerd. Toegankelijk en geïllustreerd. Meer info
 8. Brug tussen tekst en preek

  A. Baars

  Genre: Kerkgeschiedenis

  In dit boek stelt de auteur allereerst aan de orde hoe de prediker zich op geestelijke wijze voorbereidt. Vervolgens gaat hij in op de tekstkeuze, de exegese en het heilshistorisch-christologische perspectief van het Oude Testament. Meer info
 9. Getuigen uit de Vroege Kerk

  Marten van Willigen

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Getuigen uit de Vroege Kerk bepalen de lezer van vandaag bij de vroegchristelijke hoop. De hoop op Christus de Verlosser. Voor Hem hadden zij hun leven over. Wie waren deze getuigen? In wat voor wereld leefden zij, waaruit bestond hun getuigenis en welke geschriften lieten zij na? Meer info
 10. Luther, een sympathieke potentaat

  René Suss

  Genre: Kerkgeschiedenis

  In dit boek schetst de autueur kerkhervormer Luther (1483) zoals hij zelden eerder werd beschreven, met al zijn zwakheden én sterke eigenschappen. Luther geportretteerd als 'a Mentsch'. In veel opzichten is dit boek een vervolg op de studie die de auteur in 2006 publiceerde: Luthers theologisch testament. Meer info
 11. Beroemde ketellapper

  C. van Rijswijk

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Serie: Op weg naar het Vaderhuis: deel 10 John Bunyan De nacht is voorbij en het begint licht te worden. Vader Thomas staat op. Maar hij is niet de e-ni-ge. Kijk daar komt nog iemand uit zijn bed. Het is een kleine jongen. Vandaag gaat hij met vader mee. Meer info
 12. John is niet bang

  C. van Rijswijk

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Serie: Op weg naar het Vaderhuis: deel 3 John Knox John roeit dag in dag uit. Weken en maanden gaan voorbij. O wat wordt John de do-mi-nee moe en zwak. Dit is immers veel te zwaar voor hem! Onder het roeien roept hij stil tot de Heere. 'Heere' bidt hij 'U ziet me hier en als U wilt kunt U me verlossen!' A.V.I. Meer info
 13. Vertellingen 1 eerste christenen

  Vogelaar,-A, A.

  Genre: Kerkgeschiedenis

  In deel 1 komen ondermeer verhalen voor over de catacomben en over Augustinus. Het zijn geen droge opsommingen, maar levendige vertellingen. Meer info
 14. Weg van de stilte

  Jan de Jongh

  Genre: Kerkgeschiedenis

 15. Amicitia Christiana

  J.G. Barnhoorn

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Da Costa en Groen van Prinsterer hebben veel met elkaar gecorrespondeerd. In dit proefschrift gaat de promovendus na waarover zij schreven. Meer info
 16. Vertellingen 5 strijders voor waarheid

  Vogelaar,-A, A.

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Serie Vertellingen bij de kerkgeschiedenis deel 5. In het vijfde deel van deze serie gaat het met name over de hervorming in Engeland, Frankrijk en Nederland. Meer info
 17. Luthers grote leidsman

  C. van Rijswijk

  Genre: Kerkgeschiedenis

  serie: Menora Het leven van Maarten Luther (1483-1546) In dit boek beschrijft de auteur op eenvoudige wijze het leven van de grote reformator Maarten Luther. Hierbij heeft hij in de eerste plaats de jongere lezers op het oog maar ook de ouderen zal dit boek zeker aanspreken. Meer info
 18. Een christelijk-liberale synthese

  G. Harinck

  Genre: Kerkgeschiedenis

 19. Een christelijk-liberale synthese

  G. Harinck

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Epub met watermerk
  Een christelijk-liberale synthese onder redactie van George Harinck, Alexander van Kessel en Hans Krabbendam analyseert de motieven en de strijd achter de grondwetswijziging van 1917 en benoemen de blijvende gevolgen van deze Pacificatie voor de Nederlandse politiek. Op 29 november 1917 stemde de Eerste Kamer voor een grondwetswijziging die bekend staat als de Pacificatie. Meer info
 20. De Dordtse kerkorde 1619

  A. van Harten-Tip

  Genre: Kerkgeschiedenis

  In De Dordtse Kerkorde 1619 onderzoekt theoloog A. van Harten-Tip de context waarin de kerkorde werd opgesteld en de onderliggende theologie, en legt haar naast andere kerkordes en de gereformeerde belijdenisgeschriften. Meer info
 21. Emil Brunner

  Eginhard Meijering

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Brunner kwam in de jaren twintig van de vorige eeuw als een theoloog naar voren, die niet tussen de partijen wilde staan, maar tot ergernis van velen ter linker- en rechterzijde de pretentie leek te hebben erboven te kunnen staan. Vrijzinnigen hadden dan ook het gevoel dat het hier om orthodoxie in een modern gewaad ging, en orthodoxen zagen hierin vaak orthodox pratende vrijzinnigheid. Meer info
 22. Dordrechts erezuil

  Prof. Dr. W.J. op 't Hof e.a.

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Epub met watermerk
  De Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619) is een uniek moment in de geschiedenis van het calvinisme. Deze bundel verschijnt ter gelegenheid van de vierhonderdjarige herdenking van deze synode. Meer info
 23. Dordrechts erezuil

  W.J. op 't Hof

  Genre: Kerkgeschiedenis

  De Nationale Synode van Dordrecht 1618-1619 is in de geschiedenis van het calvinisme een uniek moment. Op deze kerkvergadering waren niet alleen afgevaardigden uit Nederland bijeen, maar ook vertegenwoordigers van gereformeerde kerken uit diverse Europese landen. Meer info
 24. Gedenkbalk van het grote huis

  Ewald Mackay

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Sommige eeuwenoude boerderijen hebben een gedenkbalk, waarin de bewoners belangrijke gebeurtenissen markeren. Dit boek is een gedenkbalk in woorden. Meer info
Artikelen 1 tot 25 van 592 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5