De grootste christelijke webwinkel van Nederland

Kerkgeschiedenis

Artikelen 1 tot 25 van 436 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. De ontdekking van het evangelie

  W. Balke

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Reformatoren, wie waren dat eigenlijk?
  De herdenking van de Reformatie roept dergelijke vragen op.
  Twaalf mannen die tijdens de reformatie een belangrijke rol hebben gespeeld,
  worden voor het voetlicht gebracht.In kort bestek worden hun leven en
  werk en hun belang van de reformatie gepresenteerd. Toegankelijk en ge Meer info
 2. Creating Memories in Late 8th-Century Byzantium is one of the key sources for our understanding of Byzantine history in the seventh and eighth century. This book offers a close look at that volume and its manner of representation of the past - Nikephoros's specific authorial method in the shaping of the image of Byzantine emperors and ecclesiastical topics linked with Iconoclasm. Meer info
 3. Religion and science on paranormal events.
  Described as 'the hand of God', as 'pathological' or even as 'a clever trick', exceptional corporeal phenomena such as miraculous cures, stigmata, and incorrupt corpses have triggered heated debates in the past. Depending on their definition as either 'supernatural', 'psycho-somatic' or 'fraudulent', different authorities have sought to explain these enigmatic occurrences by stimulating inquiries and claiming jurisdiction over them. Meer info
 4. The changing attitude of Catholic culture towards modernity.
  After decades of a problematic, if not plainly hostile, approach to modernity by Catholic culture, the 1960s marked the beginning of a new era. As the Church employed a more positive approach to the world, voices in the Catholic milieu embraced a radical perspective, channeling the need for social justice for the poor and the oppressed. Meer info
 5. How churches in Northern Europe reinvented their role as providers of social relief.Charity is a word that fits well in the history of religion and churches, whereas the concept of social reform seems to belong more to the vocabulary of the modern welfare states. Christian charity found itself, during the long nineteenth century, within the maelstrom of social turmoil. Meer info
 6. Driestarreeks Desiderius Erasmus

  A.L.H Hage

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Epub met watermerk
  De bijdragen in deze bundel zijn een uitwerking van een symposium over Erasmus (1467/69-1536), georganiseerd door Driestar hogeschool naar aanleiding van zijn vijfhonderd jaar geleden verschenen Griekse editie van het Nieuwe Testament. Deze Bijbeltekst gold eeuwenlang als de standaard. Meer info
 7. De Reformatie van Luther

  Wijngaarden Hiebsch

  Genre: Kerkgeschiedenis

  'De Reformatie van Luther' is een royaal geillustreerd standaardwerk over Martin Luther (1483-1546). De biografie en theologie van Luther worden in een chronologische lijn geschetst. Luther komt naar voren als iemand die geworteld was in de late middeleeuwen en van daaruit zijn eigen theologie ontwikkelde. Een breed spectrum van afbeeldingen uit verschillende archieven en musea geeft een indruk van het Nederlandse erfgoed op het gebied van de Lutherana. Luther hervormde niet alleen de kerk Hij veranderde de wereld. Een nieuwe editie ter gelegenheid van de herdenking van 500 jaar Reformatie.e Meer info
 8. Na de Tweede Wereldoorlog vonden progressieve katholieken en protestanten dat men samen met sociaaldemocraten en vrijzinnig democraten Meer info
 9. Waar kloosters in de Middeleeuwen centra van cultuur en vorming waren, is het belang van deze functie in de moderne tijd geringer. Toch werd ook in de negentiende en twintigste eeuw door orden en congregaties veel aandacht besteed aan lezen, muziek, toneel, sport, naaldwerk, kunst en architectuur. Meer info
 10. Controversen in context

  J.W.J. van Gennip

  Genre: Kerkgeschiedenis

  In 1592 gaf de jezu Meer info
 11. In dienst van de zieken

  José Eijt

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Op de vlucht voor de Pruisische Kulturkampf vestigden enkele Duitse broeders uit het Westerwaldse stadje Montabaur zich in 1875 in Nederland. Als Broeders van Barmhartigheid van St. Meer info
 12. In aansluiting op het onderwerp van het najaarscongres van de Doopsgezinde Historische Kring is dit nummer van de Doopsgezinde Bijdragen grotendeels gewijd aan het doopsgezinde identiteitsbesef sinds de negentiende eeuw. Wat gold als doopsgezind eigen? Meer info
 13. De lange weg naar Nusa Tenggara. Spanningsvelden in een missiegebied

  Marie-Antoinette Willemsen

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Halverwege de jaren zeventig van de twintigste eeuw nam het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen in samenwerking met de Pauselijke Missiewerken (PMW), de Katholieke Radio Omroep (KRO) en het Centraal Missie Commissariaat (CMC) het initiatief om missionarissen, die tijdelijk of definitief terugkeerden naar hun moederland, te interviewen. Ze wilden historische gegevens die nooit op schrift waren gesteld en alleen in de herinnering van de missionarissen leefden, vastleggen voordat het te laat was. Meer info
 14. Kroniek van de Karmel in Nederland (1840-1970)

  Antoine Jacobs

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Na de Franse Tijd mochten de karmelieten van Boxmeer van overheidswege geen novicen meer aannemen. Koning Willem II hief in 1840 het verbod aan de karmelieten van Boxmeer op, om geen novicen meer aan te nemen. Meer info
 15. Cyprianus: Bidden in een boze wereld

  Vincent Cyprianus

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Vertaling: Vincent Hunink

  Een nieuw geloof aannemen betekent vaak een volstrekt 'nee!' tegen het oude leven en de buitenwereld. Er is nog maar Meer info
 16. Josua van Iperen (1726-1780)

  W. Peene

  Genre: Kerkgeschiedenis

  In deze kritische biografie beschrijft Willem Peene de complexe verhouding van de achttiende-eeuwse gereformeerde predikant Josua van Iperen tot de Verlichting. Van Iperen is bekend geworden als medewerker aan de psalmberijming van 1773 en het minutieuze verslag dat hij van de werkzaamheden van deze commissie publiceerde. Meer info
 17. Goed gereformeerd.

  Andr Flikweert

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Dit boek beschrijft bijna 170 jaar plaatselijke kerkgeschiedenis, vanaf de Afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1836 tot aan de hereniging met de Hervormde Gemeente in 2005. Het dorp Nieuwerkerk was op het eiland Schouwen-Duiveland de bakermat van de Afscheiding: alle andere gereformeerde kerken en gemeenten op het eiland kwamen hieruit voort. Meer info
 18. Maar Gij hebt ons bijgestaan!

  J. Schipper

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Op 13 juni 1913 werd in Veenendaal een Gereformeerde Gemeente geïnstitutioneerd, na de uittreding van ds. W. Meer info
 19. Vertellingen 7 over oudvaders

  Vogelaar,-van Amersfoort, A.

  Genre: Kerkgeschiedenis

  In dit deel van de serie gaat het over dominees uit de 17e en 18e eeuw in Engeland, Schotland en Nederland. Zij worden ook wel oudvaders genoemd. Meer info
 20. Uw geringe vriendin

  J.P. Neven

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Ze dacht groot van de Heere en klein van zichzelf. Met hetgeen zij ontving, gaf ze anderen onderwijs. Meer info
 21. Luther in beeld

  Genre: Kerkgeschiedenis

 22. Wegwijzer voor gewone gelovigen

  Joannes Anastasius Veluanus

  Genre: Kerkgeschiedenis

 23. Leven van D. Brainerd

  J. Edwards

  Genre: Kerkgeschiedenis

 24. Bakht singh

  T.E. Koshy

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Dit is een verbazingwekkend verslag van hoe God een mens heeft gebruikt, die opgroeide in het koloniale India. Als Sikh haatte hij Christus, de Bijbel en de christenen. Meer info
Artikelen 1 tot 25 van 436 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5