De grootste christelijke webwinkel van Nederland

Kerkgeschiedenis

Artikelen 1 tot 25 van 460 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis

  Herman J. Selderhuis

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Herman J. Selderhuis Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis - Compleet overzichtswerk van de Nederlandse kerkgeschiedenis - Volledig geactualiseerd door een team van specialisten - Inclusief bronteksten voor verdieping - Vele verrijkende en attractieve illustraties - Een standaardwerk voor specialisten, docenten, studenten en geïnteresseerden in Nederlandse cultuur- en kerkgeschiedenis In dit nieuwe handboek voor de Nederlandse kerkgeschiedenis onder redactie van Herman J. Selderhuis heeft een team van katholieke en protestanse specialisten de resultaten van recent onderzoek verwerkt. Meer info
 2. Receptie van karl barth in nederland

  George Harinck

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Er is geen buitenlandse theoloog uit de twintigste eeuw die zoveel invloed heeft uitgeoefend in Nederland als Karl Barth. De herdenking van zijn vijftigste sterfdag – 10 december 1968 – was aanleiding voor het uitroepen van het Barth-jaar. Meer info
 3. Fontein des levens

  Arthur Hildersham

  Genre: Kerkgeschiedenis

 4. Van schuilkerk tot modern geloofscentrum

  Lia Schwartzenberg

  Genre: Kerkgeschiedenis

 5. Geïnspireerd en uitgedaagd door Dietrich Bonhoeffer

  Gerard den Hertog

  Genre: Kerkgeschiedenis

  In Geïnspireerd en uitgedaagd door Bonhoeffer schetsen de theologen Gerard den Hertog en Barend Kamphuis beknopt de levensloop van Bonhoeffer, waarbij bepaalde lijnen en perioden uitvoeriger aandacht krijgen. Daarna volgen enkele theologische peilingen van Bonhoeffers theologie. Meer info
 6. Hernhutters in beweging

  Jan Egas

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Hernhutters in beweging is een door de Broedergemeente Zeist samengestelde jubileumbundel en belicht de bouwkundige geschiedenis van de grote kerkzaal in Zeist, de geschiedenis van de hernhutters, maar ook de brede maatschappelijke functie van de Evangelische Broedergemeente en hun kerkzaal in de Zeister samenleving. De grote kerkzaal in Zeist is het steen geworden monument van het hernhutter idee van het leven als liturgie – wonen, werken en geloven in één. Meer info
 7. Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome

  Petrus Codde

  Genre: Kerkgeschiedenis

 8. Huldrych zwingli

  Harm Veldman

  Genre: Kerkgeschiedenis

 9. Op texel ligt jeruzalem

  G. Roos

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Op Texel ligt Jeruzalem. Soms noemden mensen Oosterend Jeruzalem. Omdat het dorp diverse kerken telde. En omdat veel dorpelingen christelijk waren. Dit boek geeft een overzicht van de rijke kerkgeschiedenis van het eiland. Het begint met het ontstaan van het eiland. Wie woonden er? Heidenen. Waarschijnlijk was Willibrord nauw betrokken bij de kerstening van het eiland. Meer info
 10. Onderweg

  J. Douma

  Genre: Kerkgeschiedenis

 11. Door Christus aangesproken

  M.A. van Willigen

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Deze ontmoeting met de Vroege Kerk bundelt diverse bijdragen van negen deskundigen op het gebied van het Vroege Christendom. De hoofdstukken gaan in op het lezen en uitleggen van de Schrift in de Vroege Kerk, op de wijze van gedenken van Christus' werk in de Vroege Kerk, en op het navolgen van Christus in de Vroege Kerk. Meer info
 12. Kampen en de dordtse synode

  E.A. de Boer

  Genre: Kerkgeschiedenis

 13. God en geld

  Joost Hengstmengel

  Genre: Kerkgeschiedenis

 14. Een spoor van vernieling

  Elizabeth den Hartog

  Genre: Kerkgeschiedenis

 15. Vliegende bij op zoek naar honing

  Frank van der Pol

  Genre: Kerkgeschiedenis

 16. De ontdekking van het evangelie

  W. Balke

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Reformatoren, wie waren dat eigenlijk?
  De herdenking van de Reformatie roept dergelijke vragen op.
  Twaalf mannen die tijdens de reformatie een belangrijke rol hebben gespeeld,
  worden voor het voetlicht gebracht.In kort bestek worden hun leven en
  werk en hun belang van de reformatie gepresenteerd. Toegankelijk en geïllustreerd. Meer info
 17. Luther, een sympathieke potentaat

  René Suss

  Genre: Kerkgeschiedenis

  In dit boek schetst de autueur kerkhervormer Luther (1483) zoals hij zelden eerder werd beschreven, met al zijn zwakheden én sterke eigenschappen. Luther geportretteerd als 'a Mentsch'. In veel opzichten is dit boek een vervolg op de studie die de auteur in 2006 publiceerde: Luthers theologisch testament. Meer info
 18. Houten broek

  M. van Kooten

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Anekdotes over de preekstoel De kansel neemt binnen protestantse kerkgebouwen een centrale plaats in. Dáár moet het gebeuren, zeggen predikanten vaak. Maar er gebeurt op de kansel vaak meer dan alleen preken. Indit boekje brengt de schrijver tal van aardige, opvallende en soms ook indrukwekkende gebeurtenissen bijeen. Ds. M. van Kooten is predikant van de hervormde gemeente in Elpseet. Hiervoor diende hij de hervormde gemeenten te Montfoort en Scherpenisse. Meer info
 19. Samen Gereformeerd

  Anne Van der Sloot

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Samen Gereformeerd met als ondertitel Het licht op Groen vraagt aandacht voor "10 maal Gereformeerd". De kerkelijke verdeeldheid van de gereformeerde gezindte is niets om trots op te zijn.Het doet afbreuk aan de roeping van de kerk om het evangelie van Christus' genade uit te delen.Kan de verdeeldheid worden teruggedrongen? Meer info
 20. Frans de zoon van een dappere hugenoot

  C. van Rijswijk

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Frans wil niet meer in de bijbel lezen. Wat vinden zijn vader en moeder dat erg. Meer info
 21. Emil Brunner

  Eginhard Meijering

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Brunner kwam in de jaren twintig van de vorige eeuw als een theoloog naar voren, die niet tussen de partijen wilde staan, maar tot ergernis van velen ter linker- en rechterzijde de preten-tie leek te hebben erboven te kunnen staan. Vrijzinnigen hadden dan ook het gevoel dat het hier om orthodoxie in een modern ge-waad ging, en orthodoxen zagen hierin vaak orthodox pratende vrijzinnigheid. Meer info
 22. Samen gereformeerd

  Anne van der Sloot

  Genre: Kerkgeschiedenis

 23. Dans op het ijs

  M. de Jong

  Genre: Kerkgeschiedenis

  In autobiografische verhalen geeft Marinus de Jong (1914) een beschrijving van zijn leven en werk. Opgroeiend in een boerengezin met zestien kinderen wordt hij al snel gefascineerd door dominees. Meer info
 24. Klein kan veel

  P. Irik

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Sleutelverhalen voor jong en oud, met verschillende herkenningslagen verteld als opmaat voor de preek door Paula Irik. Boeiende en verrassende verhaaltjes gebundeld in dit boek, voorzien van bijbel- en trefwoordenregister. Meer info
 25. In eigen boezem

  Genre: Kerkgeschiedenis

Artikelen 1 tot 25 van 460 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5