De grootste christelijke webwinkel van Nederland

Kerkgeschiedenis

Artikelen 1 tot 25 van 490 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Brug tussen tekst en preek

  A. Baars

  Genre: Kerkgeschiedenis

  In dit boek stelt de auteur allereerst aan de orde hoe de prediker zich op geestelijke wijze voorbereidt. Vervolgens gaat hij in op de tekstkeuze, de exegese en het heilshistorisch-christologische perspectief van het Oude Testament. Meer info
 2. Encyclopedie Nadere Reformatie - deel III

  W J. op 't Hof

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Met de verschijning in 2020 van het derde en vierde deel wordt het omvangrijke project Encyclopedie Nadere Reformatie afgerond. Vele jaren lang is door een groep kerkhistorici gewerkt om het veld van de Nadere Reformatie geheel in kaart te brengen. Meer info
 3. Geloven in een geseculariseerd klimaat

  Marcel De Pauw

  Genre: Kerkgeschiedenis

 4. Een boom geplant aan water

  André Jansen

  Genre: Kerkgeschiedenis

 5. Werven en derven

  Marie-Antoinette Willemsen

  Genre: Kerkgeschiedenis

  De afgelopen decennia zijn veel historische studies over ordes en congregaties verschenen. Daarin bleef één aspect onderbelicht: de financiële basis waarop de religieuzen in de negentiende en twintigste eeuw hun kloosterleven en de daaruit voortvloeiende activiteiten gestalte gaven. Meer info
 6. Liefdadigheid naar Vermogen

  Maarten van den Bos

  Genre: Geschiedenis

  Het genootschap Liefdadigheid naar Vermogen (LNV) was niet de zoveelste liefdadigheidsvereniging. Het door jongeren opgerichte LNV wilde het verschil maken. Meer info
 7. Corrie - glossy

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Ze bood tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdak aan honderden Joden, overleefde een concentratiekamp, reisde naar 64 landen om het evangelie te verkondigen en moest de laatste vijf jaar van haar leven noodgedwongen zwijgend doorbrengen. Ondanks haar wereldwijde bekendheid werd deze ‘Zwerfster voor God’ gekenmerkt door een bijna jaloersmakende eenvoud. Meer info
 8. In de schaduw van Dordt [1618-1619]

  A.E.M. Janssen

  Genre: Geschiedenis

 9. Sin: Against Whom or Against What?

  Fokko Frederik Omta

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Sin as spiritual self-denial Are humans inclined by nature to evil as such? To say yes to that sounds quite far from the assertion that ‘most people are good’. Meer info
 10. Het Grote Huis achter de dijk

  Ewald Mackay

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Ook in Nederland heeft God Zich een Huis gebouwd. Dit Huis is deel van 'het Grote Huis' van de geloofstraditie van de kerk van alle tijden en plaatsen. Meer info
 11. De Nederlandse jezuïeten

  Paul Begheyn s.j.

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Tachtig jaar geleden presenteerde Frans van Hoeck de Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland. Deze geschiedenis wordt nu opnieuw beschreven, maar dan aan de hand van 50 bijzondere voorwerpen. Meer info
 12. De Oratorianen

  Yves Van Buyten

  Genre: Kerkgeschiedenis

  De Oratorianen werden gesticht in de 16e eeuw. Zij werden opgericht in de nadagen en in de geest van het Concilie van Trente. Meer info
 13. Goed gereformeerd.

  Andr Flikweert

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Dit boek beschrijft bijna 170 jaar plaatselijke kerkgeschiedenis, vanaf de Afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1836 tot aan de hereniging met de Hervormde Gemeente in 2005. Het dorp Nieuwerkerk was op het eiland Schouwen-Duiveland de bakermat van de Afscheiding: alle andere gereformeerde kerken en gemeenten op het eiland kwamen hieruit voort. Meer info
 14. Huis van de vrijmaking

  George Harinck

  Genre: Nieuwe boeken

  De Vrijmaking. Zo’n tachtigduizend mensen maken zich vanaf augustus 1944 vrij van de Gereformeerde Kerken en beginnen aan de opbouw van een nieuw gereformeerd huis in de Nederlandse samenleving. Het resultaat is een gereformeerd-vrijgemaakte kerkgemeenschap met eigen organisaties, opinies, gewoonten en karakteristieken, waarmee deze zich tot op de dag van vandaag onderscheidt. Meer info
 15. Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis

  Herman J. Selderhuis

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Herman J. Selderhuis Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis - Compleet overzichtswerk van de Nederlandse kerkgeschiedenis - Volledig geactualiseerd door een team van specialisten - Inclusief bronteksten voor verdieping - Vele verrijkende en attractieve illustraties - Een standaardwerk voor specialisten, docenten, studenten en geïnteresseerden in Nederlandse cultuur- en kerkgeschiedenis In dit nieuwe handboek voor de Nederlandse kerkgeschiedenis onder redactie van Herman J. Selderhuis heeft een team van katholieke en protestanse specialisten de resultaten van recent onderzoek verwerkt. Meer info
 16. God moet ons helpen

  Katinka Fikse-Omon

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Dit is een bijzondere geschiedenis: die van de Diaconessen van ‘Amerongen’. In Oost-Pruisen vindt in de 19e eeuw een opwekking plaats. Meer info
 17. Nonnen verdreven door geuzen

  Raymond Fagel

  Genre: Kerkgeschiedenis

  In 1627 beschreef Cathalina del Spiritu Sancto hoe een groepje clarissen, tijdens het heetst van de Opstand, uit de Nederlanden vluchtte, gesteund door internationale katholieke netwerken van edelen, verbannen priesters en burgers. Ze vonden uiteindelijk een nieuw thuis in Portugal, waar Filips II, kort tevoren ingehuldigd als de nieuwe koning, hun een klooster schonk. Meer info
 18. Als de liefde alles wordt

  Gerda Valckenborgh

  Genre: Kerkgeschiedenis

  JULIAN OF NORWICH Als de liefde alles wordt. Een nieuwe vertaling van dr. Meer info
 19. Receptie van karl barth in nederland

  George Harinck

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Er is geen buitenlandse theoloog uit de twintigste eeuw die zoveel invloed heeft uitgeoefend in Nederland als Karl Barth. De herdenking van zijn vijftigste sterfdag – 10 december 1968 – was aanleiding voor het uitroepen van het Barth-jaar. Meer info
 20. Dit is het uur van de trouw - met cd

  Dietrich Bonhoeffer

  Genre: Kerkgeschiedenis

  In flitsen en fragmenten schetst dit boekje een beeld van 125 jaar Theologische Universiteit in Apeldoorn Meer info
 21. Geheimzinnige korf

  P.J. Kloppers

  Genre: Kerkgeschiedenis

 22. Houten broek

  M. van Kooten

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Anekdotes over de preekstoel De kansel neemt binnen protestantse kerkgebouwen een centrale plaats in. Dáár moet het gebeuren, zeggen predikanten vaak. Maar er gebeurt op de kansel vaak meer dan alleen preken. Indit boekje brengt de schrijver tal van aardige, opvallende en soms ook indrukwekkende gebeurtenissen bijeen. Ds. M. van Kooten is predikant van de hervormde gemeente in Elpseet. Hiervoor diende hij de hervormde gemeenten te Montfoort en Scherpenisse. Meer info
 23. Aangevochten geloof

  A. de Reuver

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Het aangevochten geloof Uit de Bijbel blijkt dat het geloof niet alleen zekerheid en vreegde teweegbrengt, maar ook beproeving en strijd. Hoe vast de grond onder onze voeten ook is, er kunnen momenten zijn dat we wankelen. Meer info
 24. Van schuilkerk tot modern geloofscentrum

  Lia Schwartzenberg

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Na een eeuw van strubbelingen tegen het Roomse gezag is de Oud-Katholieke Kerk in 1723 haar eigen weg gegaan. Hoewel zij klein is, heeft deze geloofsgemeenschap zich staande weten te houden. Meer info
 25. Mensen zoals jij

  B. Zuiddam

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Epub met watermerk
  Dit boek is een avontuurlijke reis door de wereld van de Vroege Kerk. In een serie persoonlijke ontmoetingen maak je kennis met christenen zoals jij: Geen supermensen, maar gelovigen die vielen en weer opstonden. Meer info
Artikelen 1 tot 25 van 490 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5