De grootste christelijke webwinkel van Nederland

Kerkgeschiedenis

Artikelen 1 tot 25 van 525 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Goed gereformeerd.

  Andr Flikweert

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Dit boek beschrijft bijna 170 jaar plaatselijke kerkgeschiedenis, vanaf de Afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1836 tot aan de hereniging met de Hervormde Gemeente in 2005. Het dorp Nieuwerkerk was op het eiland Schouwen-Duiveland de bakermat van de Afscheiding: alle andere gereformeerde kerken en gemeenten op het eiland kwamen hieruit voort. Meer info
 2. De ontdekking van het evangelie

  W. Balke

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Reformatoren, wie waren dat eigenlijk?
  De herdenking van de Reformatie roept dergelijke vragen op.
  Twaalf mannen die tijdens de reformatie een belangrijke rol hebben gespeeld,
  worden voor het voetlicht gebracht.In kort bestek worden hun leven en
  werk en hun belang van de reformatie gepresenteerd. Toegankelijk en ge Meer info
 3. Op de laatste rij

  Lucetta Scaraffia

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Op de bisschoppensynode over het gezin in oktober 2015 was voor het eerst een vrouwelijke stem te horen die ook in het einddocument 'Amoris Laetitia'terug te vinden is. Een van de vrouwen die de synode mochten bijwonen, was Lucetta Scaraffia. Meer info
 4. Creating Memories in Late 8th-Century Byzantium is one of the key sources for our understanding of Byzantine history in the seventh and eighth century. This book offers a close look at that volume and its manner of representation of the past - Nikephoros's specific authorial method in the shaping of the image of Byzantine emperors and ecclesiastical topics linked with Iconoclasm. Meer info
 5. Solidariteit in superdiversiteit

  Stijn Oosterlynck

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Allemaal krijgen we te maken met culturele verschillen: als leraar, leerling, werkgever, werknemer, buur, buurtwerker, vakbondsmilitant, vrijwilliger, sportbeoefenaar, trainer, jeugdwerker,... noem maar op. Meer info
 6. Neem niets mee voor onderweg

  Erik Galle

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Erik Galle is priester, psychotherapeut. Hij is redacteur bij Uitgeverij Halewijn. Hij schreef reeds verschillende boeken waarin de zoektocht naar de binnenkant van God en mens centraal staan. Meer info
 7. Geloof alleen!

  Gottlieb Blokland

  Genre: Kerkgeschiedenis

 8. Kohlbrugge's eerherstel

  Maarten den Admirant

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875) diende als proponent van de hersteld-lutherse gemeente in Amsterdam een klacht wegens onrechtzinnigheid in tegen ds. D.R. Meer info
 9. Karl Barth: Geloven in de levende god 5

  E.P. Meijering

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Wat verstaat Barth onder het eeuwige leven? Het is moeilijk om daarvan een duidelijke indruk te krijgen. Meer info
 10. Religion and science on paranormal events.Described as 'the hand of God', as 'pathological' or even as 'a clever trick', exceptional corporeal phenomena such as miraculous cures, stigmata, and incorrupt corpses have triggered heated debates in the past. Depending on their definition as either 'supernatural', 'psycho-somatic' or 'fraudulent', different authorities have sought to explain these enigmatic occurrences by stimulating inquiries and claiming jurisdiction over them. Meer info
 11. Komen tot Jezus Christus

  J. Bunyan

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Komen tot Jezus Christus is een vertaling van Bunyans boek Come and welcome to Jesus Christ dat algemeen als een van de beste praktisch-geestelijke geschriften wordt beschouwd. Bunyan laat zien wat komen tot Christus eigenlijk is. Meer info
 12. Luther en calvinistisch Nederland

  Mirjam van Veen

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Het begin van Martin Luther was ook in de Lage Landen veelbelovend. Korte tijd nadat hij in Duitsland zijn stellingen tegen de aflaat publiek had gemaakt, werden zijn opvattingen ook in de Lage Landen bekend. Meer info
 13. Calvijn

  Herman Selderhuis

  Genre: Tips Reformatorisch

  Calvijn: zijn naam is wereldwijd bekend en zijn werk wordt overal gelezen. Maar wie was hij nu eigenlijk zelf? Meer info
 14. The changing attitude of Catholic culture towards modernity.
  After decades of a problematic, if not plainly hostile, approach to modernity by Catholic culture, the 1960s marked the beginning of a new era. As the Church employed a more positive approach to the world, voices in the Catholic milieu embraced a radical perspective, channeling the need for social justice for the poor and the oppressed. Meer info
 15. Inhoud: JELLE BOSMA/MIRJAM VAN VEEN, Redactioneel   Artikelen: BERIT JANY, Het pleidooi voor vrede in Menno Simons' Dat fundament des christelycken leers (1539-40) en Erasmus   CHRISTINA E. MOSS, De visioenen van Ursula Jost: een herwaardering   ANTON VAN DER LEM, Willem van Oranje en de doopsgezinden: een veronachtzaamd rekest uit 1566   ALEX NOORD, 'De veel hoogere verheffing van het Huis van Oranje in ons herboren Vaderland': doopsgezinden op de bres voor vorst, vaderland en vrijheid in de Franse tijd en in de eerste helft van de negentiende eeuw   WILLEM STUVE, Een minder bekende zeventiende-eeuwse Vlaamse oudste uit Zaltbommel   RUUD LAMBOUR, De collegiant Frans Kuyper (ca 1628-1691), zijn Joodse moeder en de relatie van zijn vader met de Joodse filosoof Uriel da Costa (1584-1640)   MARIUS ROMIJN, Locke en Furly als extra vissen. Meer info
 16. Karl Barth: Geloven in de levende god 4

  E.P. Meijering

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Ook uit Barths leer van de verzoening blijkt weer de grote consistentie waarmee hij zijn gedachten ontwikkelt. Die is de logische voortzetting van zijn eerder ontvouwde leerstellingen, vooral wat betreft het particularistische als wat betreft het universele karakter van Gods openbaring.
  Een grondgedachte van zijn dogmatiek is dat God in zichzelf zo is als hij zich openbaart. Meer info
 17. Vruchten van de Passie

  José van Aelst

  Genre: Kerkgeschiedenis

  De herdenking van het lijden en sterven van Jezus vormde een cruciaal onderdeel van het geestelijk leven in de Late Middeleeuwen. Dag in dag uit mediteerden religieuzen over de passie. Meer info
 18. Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679)

  Sibbe Jan Visser

  Genre: Kerkgeschiedenis

  In deze intellectuele dubbelbiografie van Samuel en Johannes Naeranus staat de strijd voor religieuze verdraagzaamheid centraal. Visser laat zien hoe vader en zoon, leden van een bekend zeventiende-eeuws remonstrants predikantengeslacht, handen en voeten gaven aan hun streven naar tolerantie, vooral ten behoeve van de socinianen, unitariërs uit Polen. Meer info
 19. Bevlogen theologen bevat geschreven portretten van vijftien Nederlandse theologen van verschillende pluimage. Ze variëren van streng othodox tot tot zeer vrijzinnig - een enkeling nam zelfs afscheid van kerk en geloof. Meer info
 20. Deze aflevering van de Doopsgezinde Bijdragen bevat artikelen over uiteenlopende onderwerpen uit de rijke geschiedenis van de dooopsgezinden.Inhoud: JELLE BOSMA/PIET VISSER, Redactioneel LAAS TERPSTRA, Vijf op een rij? De pamflettenstrijd tussen Melchior Hoffman en Nikolaus von Amsdorf in kaart gebracht WILLEM STUVE, Een selectie van schriftelijke bijdragen uit de hoek van de Oud-Vlaamse (Huiskopers) doopsgezinden WILLEM STUVE, Een zeventiende-eeuws groepsportret. Meer info
 21. Honderd jaar geleden werd in Nederland de eerste vrouw bevestigd als predikant: Anne Zernike. Zij was tijdens haar theologiestudie overgestapt naar de Doopsgezinde Broederschap, omdat dit kerkgenootschap als eerste de mogelijkheid opende vrouwelijke proponenten te beroepen. Meer info
 22. Baas in eigen boek?

  Hittjo Kruyswijk

  Genre: Kerkgeschiedenis

  In deze studie wordt de ontwikkeling geschetst die zich in de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) tussen ongeveer 1880 en 1980 voltrok wat betreft hun visie op de darwinistische evolutietheorie en in het bijzonder de daaruit voortvloeiende wereldbeschouwing. De evolutietheorie bleek decennialang onverenigbaar met de 'envoudig-historische' en vrijwel letterlijke lezing van het scheppingsverhaal in het eerste Bijbelboek Genesis die in de GKN gangbaar was. Meer info
 23. In Haarlem vestigde zich in het laatste decennium van de zestiende eeuw een gemeenschap of 'vergadering' van zogenaamde kloppen, die sterk kloosterlijke trekken vertoonde. Ondanks tegenstand van de gereformeerde kerk en vlagen van vervolging kende deze gemeenschap een opmerkelijke bloei in de zeventiende eeuw. Meer info
Artikelen 1 tot 25 van 525 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5