De grootste christelijke webwinkel van Nederland

Godsdienstwetenschappen

Artikelen 1 tot 25 van 108 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Dan maak je maar zin

  Koert van der Velde

  Genre: Godsdienstwetenschappen

  Millennia lang ging religie gepaard met geloof – maar niet altijd, laat religiewetenschapper en -journalist Koert van der Velde zien in een zoektocht door de godsdienstgeschiedenis. Soms werd er ook zonder geloof religie gecreëerd. Meer info
 2. De Onbekende Jaren van Jezus

  Elizabeth Clare Prophet

  Genre: E-book downloads

  Epub met drm
  Notovitch, Abhedananda, Roerich en Caspari hadden één ding gemeen. Ze waren aanvankelijk geenszins op zoek naar documenten over de oudheid totdat zij in contact kwamen met een lama die veel wist over een heilige profeet - iemand uit Palestina en die in het Oosten bekend stond als Issa. Meer info
 3. The Spirituality of Saint Augustine

  Gabriel Quicke

  Genre: Godsdienstwetenschappen

  Augustine has put an important mark on later Christian thinking. Moreover, he composed a lot of writings: more than eight hundred sermons, some three hundred letters, and a hundred works in which he unfolds his theological vision. Meer info
 4. Veranderen van kerk

  Gertjan Oosterhuis

  Genre: Godsdienstwetenschappen

  Steeds meer mensen stappen over van een gereformeerde kerk naar een evangelische gemeente. Hoe kunnen we voorkomen dat gereformeerde en evangelische christenen elkaars concurrenten worden en hoe kunnen we bereiken dat de beide tradities elkaar versterken? Meer info
 5. Bezield onderwijs

  Gerdien Bertram-Troost

  Genre: Godsdienstwetenschappen

  Het onderwijs rust leerlingen en studenten toe om als burgers volwaardig hun plek in de samenleving in te nemen. Goed burgerschap is niet alleen een kwestie van wetskennis en fatsoen. Meer info
 6. Natuur, cultuur en het verdwijnen van de schepping

  Gerrit Steunebrink

  Genre: Godsdienstwetenschappen

  Heel origineel herneemt dit boek de metafysica/filosofie van de schepping niet vanuit een discussie met de theologie en de natuurwetenschappen, maar met de sociale wetenschappen. De filosoof Immanuel Kant staat hierbij centraal. Meer info
 7. The majority of Christians understand grace as not getting the judgment they deserve and receiving the eternal life they don't deserve. But the greatness of God's grace and his salvation are far more than what most of us have come to expect! Meer info
 8. Approved by the Catholic ChurchThe Catholic Good News Bible is ideal for use in church, school and personal study. Combining an authoritative translation with a clear, readable style, it includes the Deuterocanonical books in Septuagint order as well as the iconic and well-loved line drawings by Annie Vallotton. Meer info
 9. Gerechtigheid

  Emil Brunner

  Genre: Godsdienstwetenschappen

  De rechtvaardigheid is slechts onproblematisch zolang wij daar niet naar vragen. Vragen wij, dan lijkt ze relatief, waardoor ze ons voortdurend ontglipt. Meer info
 10. A Spiritual Discovery of the Christians in the Middle East

  Gabriel Quicke

  Genre: Godsdienstwetenschappen

  This book presents the various Churches and ecclesial communities in the Middle East, focusing on the Assyrian Church of the East, the Oriental Orthodox and the Oriental Catholic Churches, the spiritual heritage of the Coptic, Syriac and Armenian traditions. The Christians in the Middle East can be called a Church of martyrs. Meer info
 11. Spirituele verkenning van de christenen in het Midden-Oosten

  Gabriel Quicke

  Genre: Godsdienstwetenschappen

  Dit boek werpt een blik op de diverse Kerken in het Midden-Oosten, met aandacht voor de Assyrische Kerk van het Oosten, de Oriëntaals-orthodoxe Kerken en de Oosterse-katholieke Kerken, het spirituele erfgoed van de Koptische, de Syrische en de Armeense traditie. De christenen in het Midden-Oosten kunnen een Kerk van martelaren worden genoemd. Meer info
 12. Als een madeliefje handelseditie

  Annemiek de Jonge

  Genre: Evangelisatie & Zending

 13. Met de vlag in top

  J. Ringelberg

  Genre: Bijbelwetenschappen

  Het Leger des Heils maakt al sinds 1887 deel uit van het religieuskerkelijke landschap in Nederland. Tot nu toe heeft nog niemand zich gewaagd aan een meer gedetailleerde beschrijving van de geschiedenis van deze spiritueelcharitatieve beweging. Meer info
 14. Modernity and Transcendence

  Anthony J. Carroll

  Genre: Godsdienstwetenschappen

  This collection of essays critically engages with Charles Taylor’s idea of a Catholic modernity through focusing on the crucial issue of the shape and role of religion in modernity. Taylor launched the idea in his seminal 1996 essay 'A Catholic Modernity?', and the idea is here explored in relation to other Christian denominations and non-Christian traditions. Meer info
 15. God, iets of niets?

  Taede Smedes

  Genre: Godsdienstwetenschappen

  Het religieuze landschap in Nederland is de afgelopen vijftig jaar in hoog tempo veranderd. Mensen geloven niet minder, maar wel anders. Meer info
 16. Opmerkingen bij de geschiedenis van gnostiek en New Age

  J.P. Bommel

  Genre: Godsdienstwetenschappen

  De auteur wil in dit boekje aantonen het verschil tussen gnostiek en christelijk geloof en tevens dat New Age een nieuwe religie is, die sterk onder invloed staat van het denken in de gnostiek. Daarbij steunt hij op een brede kennis en een toegankelijke manier van schrijven en laat hij ook ruimte voor een eigen interpretatie of opvatting Meer info
 17. Zo heilig als Maria voor katholieken is, zo omstreden is ze dat voor protestanten. Toch beoogt dit boek het onderlingen gesprek tussen beiden op gang te brengen. Meer info
 18. God als misvatting

  R. Dawkins

  Genre: Filosofie algemeen

  Richard Dawkins God als misvatting In zijn onnavolgbare, pakkende, soms geestige stijl richt Richard Dawkins zijn scherpzinnige pijlen op het geloof in een bovennatuurlijke god. Dawkins laat geen spaan heel van de belangrijkste argumenten voor religie (het bieden van troost, het funderen van ethiek, etc.) en toont de grote onwaarschijnlijkheid van het bestaan van een opperwezen aan. Meer info
 19. Jan Janszoon van Haarlem, admiraal van Salé

  Arne Zuidhoek

  Genre: Godsdienstwetenschappen

  In juni 1631 viel een Barbarijse strijdmacht onder bevel van Jan Janszoon van Haarlem, admiraal in mohammedaanse dienst, de havenplaats Baltimore aan de Ierse Zuidkust aan. De gevangenen gingen naar de slavenmarkt van Algiers, onder auspiciën van admiraal Alí Bitchin, ofwel Alí Vlissinger. Meer info
 20. Het heilige en het dagelijkse leven

  M. Eliade

  Genre: Godsdienstwetenschappen

  Mircea Eliade roept in dit inmiddels klassieke werk de antieke wereld op die nog geen scheiding kende tussen het heilige en het alledaagse.
  Het dagelijkse leven was ingebed in het heilige.
  Een huis was niet alleen praktisch maar ook heilig omdat het een afspiegeling was van het scheppingswerk van de goden. Meer info
 21. Handboek Hindoeïsme

  Rudi Jansma

  Genre: Godsdienstwetenschappen

  Handboek hindoeïsme gaat uitgebreid in op de verschillende aspecten van het hindoeïsme: de oorsprong, religieuze en filosofische begrippen, ethiek, literatuur, mythologie, metafysica en kunst. Ook centrale begrippen uit het hindoeïsme worden uitvoerig beschreven, aangevuld met gedetailleerde beschrijvingen van beroemde oude en hedendaagse leraren en heiligen uit de Indiase traditie.
  Naast een algemeen publiek zal dit boek ook mensen van hindoestaanse afkomst meer inzicht geven in hun eigen culturele achtergrond om met groeiend respect de rijkdom van de traditie waarvan ze deel uitmaken te benaderen. Meer info
 22. Waar gaat dit over?

  Albert Althuis

  Genre: Godsdienstwetenschappen

  Het leven kent een paar kernvragen. Waar kom ik vandaan? Meer info
 23. Over apostolisch-zijn gesproken…

  Frederique Demeijer

  Genre: Godsdienstwetenschappen

  Het Apostolisch Genootschap, opgericht in 1951, is momenteel de grootste vrijzinnige geloofsgemeenschap van Nederland. In zijn korte bestaanstijd hebben vele veranderingen plaatsgevonden, waardoor de oudste lidmaten in een andere geloofsgemeenschap zijn opgegroeid dan de jongsten. Meer info
 24. Uittocht

  Henk Poot

  Genre: Israel & Jodendom

  Het Evangelie van Johannes is een van de bekendste en meest geliefde boeken van de Bijbel. De beroemde tekst Johannes 3:16, de nachtelijke ontmoeting van Jezus met Nicodemus, de Samaritaanse vrouw, en de opwekking van Lazarus behoren tot de mooiste passages van het Nieuwe Testament.Maar wat gebeurt er bij het lezen van dit Evangelie als we ons realiseren dat het in de eerste plaats geschreven is voor Joden, en op bijna elke pagina het Oude Testament doorklinkt? Meer info
 25. De Hartsoetra

  Geshe Sonam Gyaltsen

  Genre: Godsdienstwetenschappen

  De Hart Soetra is een van de bekendste Mahayana soetra's. Ze wordt dagelijks gereciteerd van Japan tot India. Meer info
Artikelen 1 tot 25 van 108 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5