De grootste christelijke webwinkel van Nederland

Nieuwe Testament

Artikelen 1 tot 25 van 729 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Hij is mijn rots mijn heil in nood

  C.H. Spurgeon

  Genre: Nieuwe Testament

  De psalmen worden wel de geestelijke apotheek genoemd. Voor veel moeilijke omstandigheden in het leven, als het zorgelijk en verdrietig is, is in deze apotheek iets wat troost en bemoediging geeft. De korte overdenkingen in dit boek zijn ontleend aan wat Spurgeon over diverse teksten uit de Psalmen geschreven heeft. Meer info
 2. Onuitsprekelijke vreugde

  P. van Ruitenburg

  Genre: Nieuwe Testament

  Ongelofelijk hoe blij mensen kunnen zijn met onbenullige dingen – een doelpunt, een paar dagen vrij. Voor verreweg de meesten zijn er mooiere dingen dan de kribbe van Bethlehem, het kruis of de opstanding van Christus. Meer info
 3. Vast en zeker

  Evert Barten

  Genre: Geloofsopvoeding

  Calvijns 'Institutie' uitgelegd Weet elk mens dat God er is? Is de Bijbel echt zo nodig? Meer info
 4. Kromme in het levenslot

  T. Boston

  Genre: Nieuwe Testament

  Het leven van de bekende Schotse prediker Thomas Boston (1676-1732) was niet gemakkelijk. Hij had een zwakke gezondheid en ondervond veel tegenslagen in zijn huiselijk leven. Meer info
 5. Echt geloven

  P. van Ruitenburg

  Genre: Nieuwe Testament

  We kunnen het erover eens zijn dat we moeten geloven, dat het geloof Gods gave is en dat onze zaligheid ervan afhangt. Maar wat is geloven eigenlijk?Echt geloven bevat 52 korte bijbeloverdenkingen waarin verschillende aspecten van geloof en ongeloof worden uitgelegd. Meer info
 6. Weid Mijn schapen

  J. van Prooijen

  Genre: Nieuwe Testament

  Tien predicaties uit Genesis, Ruth, Samuel, Hooglied, Jeremia, Lukas, Korinthe, Filemon en Openbaring. Meer info
 7. Bijbel en de doop

  H.G. Koekkoek

  Genre: Nieuwe Testament

  Er wordt in de diverse kerken heel verschillend gedacht over de doop. Terwijl de apostel Paulus in Ephese 4 schrijft, dat wij als christenen één geloof in één Heer hebben en ook één doop, blijkt, dat wij als christenen vele verschillende doopvormen hebben. Meer info
 8. Ons troostboek

  A. Moerkerken

  Genre: Nieuwe Testament

  Verklaring van de Heidelbergse CatechismusDe Catechismus van Heidelberg is niet de enige die in de reformatietijd is verschenen, maar het is ongetwijfeld de bekendste. Op initiatief van de calvinistisch gezinde keurvorst van de Palts, Frederik de Wijze, is het in 1563 totstandgekomen als een leerboek dat in kerken en scholen zou kunnen worden gebruikt.De 29-jarige Zacharias Ursinus, hoogleraar te Heidelberg en de 27-jarige Caspar Olevianus, eerst hoogleraar en later predikant te Heidelberg, zijn de voornaamste opstellers van het boekje geweest. Meer info
 9. Moeten christenen de sabbat houden

  H.G. Koekkoek

  Genre: Nieuwe Testament

  Er is een groeiend aantal christenen dat zich 'Joods-christelijk' noemt, de sabbat wil houden en de Joodse feesten wil vieren. Zij geloven dat God van ons vraagt dat niet alleen de Joden zich houden aan de sabbat en de Bijbelse feesten, maar dat de christenen dit ook moeten doen. Meer info
 10. Verloren en gevonden

  J. Catsburg

  Genre: Nieuwe Testament

  De gelijkenis van de verloren zoon is al heel wat keren bepreekt en er zijn door Gods genade ook mensen die zich hebben leren herkennen in deze jongen. Daarom blijft deze gelijkenis altijd weer nieuw en actueel. Ds. Catsburg heeft in Garderen een serie preken aan deze geschiedenis gewijd en op zijn geheel eigen, karakteristieke wijze zorgt hij ook ervoor dat de gelijkenis gaat leven. Meer info
 11. Gewapend

  P. van Ruitenburg

  Genre: Nieuwe Testament

  Het is oorlog. Of we het willen geloven of niet - de vijand slaat ook bij ons toe en niemand is zeker van zijn leven. Het hele leven is een strijd. Een strijd waarin we geen slachtoffers zijn, maar van nature vijanden, en door genade strijders die de goede strijd strijden. Meer info
 12. In het juiste licht

  Genre: Geloofsopbouw

  Iedere dag een kort, kernachtig citaat en een bijbeltekst om stil bij te worden. Wie is God en wie is de mens? Wat is wedergeboorte? Hoe beoefen ik het zaligmakend geloof, en hoe leer ik heilig te leven? Het antwoord op zulke levensvragen moeten we in de Bijbel zoeken. Maar bij het verstaan van de Bijbel kunnen menselijke geschriften veel hulp bieden. Dit dagboek biedt een selectie van citaten van auteurs uit de periode de Vroege Kerk, de (Nadere) Reformatie en het Puritanisme. De korte stukjes, met een bijbeltekst, zijn uitermate geschikt voor persoonlijke overdenking tijdens de dagelijkse stille tijd. Meer info
 13. Antichrist POD

  Arthur W. Pink

  Genre: Nieuwe Testament

  'Een zeer knappe uiteenzetting van de bijbelse gegevens over de persoon en het werk van de Antichrist.' Dr. Cyril J. Meer info
 14. Kan ook een farizeeer zalig worden

  P. Roos

  Genre: Theologie

  Regelmatig komen we ze tegen in de evangeliën: de Farizeeën. Met hun hoogmoedig hart, wettische levenshouding en een neerbuigend kijken naar anderen hebben wij absoluut geen sympathie voor deze groep mensen uit Gods Woord. In onze tijd horen we niet veel meer over Farizeeën. Toch is deze groep mensen bepaald niet uitgestorven! Het zou zelfs kunnen dat de groep in getal en macht toeneemt! Wie door genade leert zien in eigen hart, ontdekt daar overigens ook zoveel farizeïsme. Meer info
 15. Uitgestort

  P. van Ruitenburg

  Genre: Theologie

  Het deeltje Pinksteren in de serie Heilsfeiten. Laten we het werk van de Heilige Geest niet onderschatten! Meer info
 16. Mijns harten tolk deel 1

  G. Hoogerland

  Genre: Nieuwe Testament

 17. Woordstudies 1 POD

  G.H. Kramer

  Genre: Nieuwe Testament

  Wie Grieks wil leren, zal met het Griekse alfabet moeten beginnen. Het is nodig dat leerlingen (studenten, cursisten) dit alfabet niet alleen kunnen lezen en schrijven, maar ook kunnen opzeggen. Meer info
 18. Allergrootst gewin

  A.F. Honkoop

  Genre: Nieuwe Testament

  Twaalf preken Ds. A. Meer info
 19. Verscheurd

  Justin Lee

  Genre: Nieuwe Testament

  Als puber en toegewijd christen worstelt Justin Lee met een geheim: hoewel hij moeite heeft om het te accepteren, weet hij dat hij homo is. In Verscheurd schrijft Lee over zijn ontkenning, coming-out, zijn ervaringen met 'ex-gay'-bewegingen, intensieve studie van de Bijbel, zijn vragen over hoe God wil dat hij als homo zijn leven leidt en zijn uiteindelijke zelfacceptatie. Meer info
 20. Galaten

  Roel Meijer

  Genre: Gereformeerde Bijbelstudiebond

  Wat betekent het om in Christus werkelijk vrij te zijn? Daar gaat de korte en pittige brief van Paulus aan de Galaten over. Het is een heel kernachtige en betekenisvolle brief ook voor ons vandaag. Meer info
 21. Eerste brief aan korinthe

  M. van Kooten

  Genre: Nieuwe Testament

  Anderhalf jaar heeft Paulus de gemeente van Korinthe gediend. Hij is die gemeente nooit echt vergeten. Zijn eerste brief aan deze gemeente is daar getuige van. Behalve vertroosting bevat de brief veel vermaningen. Er is zo veel mis in Korinthe: kerkelijke verdeeldheid, geestelijke hoogmoed, zedeloosheid, een onoprechte gang naar de avondmaalstafel. Het lijkt alsof Paulus een willekeurige kerkelijke gemeente in ons land heden ten dage aanschrijft... Meer info
 22. 't Is ook maar een mens

  G.J. van Aalst

  Genre: Nieuwe Testament

  Gedachten over de predikant Een dominee bekleedt een hoog ambt. Mensen kijken vaak tegen hem op. Meer info
 23. Wake up! NEDERLANDSTALIG

  Lamm, Arno / Vanbeckevoort, Emile-Andre

  Genre: Nieuwe Testament

  Een boeiend en zeker verrassend boek, maar tegelijk ook een stevige wake-up call voor kerken die door een eeuwenlange bedekking het zicht op Gods kalender kWijt zijn geraakt en daardoor vaak onverschillig over de wederkomst van de Messias zijn geworden. Veel van de Goddelijke patronen in de Bijbel zijn al die tiJd afgedaan als te Joods, waardoor ze voor christenen niet relevant leken, maar niets blijkt nu minder waar. Meer info
 24. Goede Vrijdag

  Tom Wright

  Genre: Nieuwe Testament

  De dag dat de revolutie begonWaarom stierf Jezus? Tom Wright betoogt in dit nieuwe boek dat we met elkaar het revolutionaire karakter van het kruis zijn kwijtgeraakt. Meer info
 25. Borgtocht

  C.G. Vreugdenhil

  Genre: Nieuwe Testament

  Gedurende de lijdensweken in het kerkelijk jaar richt de aandacht zich op het lijden van Christus. In deze bundel biedt ds. Meer info
Artikelen 1 tot 25 van 729 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5