De grootste christelijke webwinkel van Nederland

Verpleegkunde en ziekenverzorging

Artikelen 1 tot 17 van 17 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
 1. Oncologie

  Genre: Verpleegkunde en ziekenverzorging

  Handboek voor verpleegkundigen en andere hulpverleners is het standaardwerk voor alle oncologieverpleegkundigen, en verpleegkundigen werkzaam in de oncologie. De combinatie van algemene oncologische, diagnostische, medische, psychosociale en allesomvattende zorgaspecten maakt dit boek uitermate geschikt voor de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen en andere hulpverleners die betrokken zijn bij mensen met kanker en hun naasten. Meer info
 2. Voorbeeldig handelen 2 medicatie

  Genre: Verpleegkunde en ziekenverzorging

  Het deel Medicatie bevat 24 hoofdstukken. Aan bod komen onder andere vaardigheden rondom: - het uitzetten van medicijnen - het toedienen van medicatie via de luchtwegen ¿ inhaleren via poederinhalator - het bepalen van bloedsuikerwaarde - het toedienen van insuline via een prikpen ¿ loodrecht techniek - het toedienen van medicijnen via intramusculair injecteren - het toedienen van zuurstof met behulp van een zuurstofbril - het toedienen van medicijnen via een infuussysteem Voorbeeldig handelen is een effectief hulpmiddel om je voor te bereiden op de praktijk en vaardigheden op een goede en efficiënte manier eigen te maken. Meer info
 3. Anatomie en fysiologie niveau 3

  Nicolien van Halem

  Genre: Verpleegkunde en ziekenverzorging

  Dit boek bevat alle basiskennis van anatomie en fysiologie die verzorgenden nodig hebben om hun beroep goed uit te kunnen oefenen. Kennis over het menselijk lichaam en inzicht in het functioneren ervan zijn belangrijke voorwaarden om op een veilige manier zorg te kunnen verlenen. Meer info
 4. Anatomie en fysiologie

  Genre: Verpleegkunde en ziekenverzorging

  Verpleegkundigen baseren hun handelen grotendeels op geneeskundige gegevens. Om deze gegevens juist te kunnen interpreteren, is een goede theoretische en praktische kennis van de anatomie en fysiologie nodig. Meer info
 5. Voorbeeldig handelen basis

  Johan van 't Wout

  Genre: Verpleegkunde en ziekenverzorging

  De serie Voorbeeldig handelen geeft op een heldere en uitnodigende manier inzicht in alle basis- en specifieke verpleegtechnische vaardigheden, die binnen de verschillende gezondheidszorgopleidingen worden aangeleerd. Met behulp van gedetailleerde foto¿s met korte instructies worden de handelingen stapsgewijs in beeld gebracht. Meer info
 6. Verpleegkunde voor mbo

  Genre: Verpleegkunde en ziekenverzorging

  Verpleegkunde voor mbo gaat over het professioneel uitoefenen van het verpleegkundige beroep. De kerntaken van de mbo-verpleegkundige komen ruimschoots aan bod; Meer info
 7. Verpleegkundige zorgverlening aan

  E. Finnema

  Genre: Verpleegkunde en ziekenverzorging

  Nooit eerder werden zo veel Nederlanders zo oud. De meeste ouderen redden zichzelf lange tijd goed. Meer info
 8. Medicijnen niveau 4 mbo

  Genre: Verpleegkunde en ziekenverzorging

  Vaardigheden in inhoudelijke analyses: het toedienen van medicijnen ¿ algemeen / het toedienen van een subcutane injectie / het toedienen van een subcutane injectie m.b.v. een insulinepen / het toedienen van een intramusculaire injectie / het toedienen van neusdruppels / het toedienen van druppels in de gehoorgang / het toedienen van oogdruppels en het appliceren van oogzalf / het vaginaal toedienen van medicijnen / het toedienen van medicijnen d.m.v. Meer info
 9. Anatomie en fysiologie van de mens

  L.L. Kirchmann

  Genre: Verpleegkunde en ziekenverzorging

  In deze vijfde druk van 'Anatomie en fysiologie van de mens' is de belangrijkste wijziging de onlinetoevoeging StudieCloud. Dit betekent dat het boek ook digitaal beschikbaar is, met behulp van de scratchcode in het boek. Meer info
 10. Dementie en psychiatrie

  Theo Hazelhof

  Genre: Verpleegkunde en ziekenverzorging

  De geheel geactualiseerde tweede druk is een systematische handleiding waarin eerst de gedragsproblemen worden besproken en daarna de combinatie dementie en psychiatrische problematiek. Per hoofdstuk behandelen de auteurs een beschrijving van de aandoening (of combinaties van aandoeningen) en vervolgens de valkuilen die professionals kunnen tegenkomen. Meer info
 11. Ondersteunend communiceren bij dementie

  C. de Rijdt

  Genre: Verpleegkunde en ziekenverzorging

  Door te communiceren ervaar je als mens wat het betekent een individu te zijn, waardigheid te ervaren en wat jouw eigenheid inhoudt. Daardoor houd je grip op je wereld en ben je in staat je primaire behoeften te uiten. Meer info
 12. Gedragsproblemen bij ouderen

  Theo Hazelhof

  Genre: Verpleegkunde en ziekenverzorging

  'Gedragsproblemen bij ouderen' geeft verzorgenden en helpenden (kwalificatieniveau 3 en 2) snel inzicht in psychische en psychiatrische aandoeningen bij ouderen. Na bestudering van deze leerstof zijn zij in staat om: * snel te bepalen wat voor consequenties een bepaald ziektebeeld heeft voor de omgang met de cliënt (de 10 regels); Meer info
 13. Toiletgang bij dementie

  Paul van Houten

  Genre: Verpleegkunde en ziekenverzorging

  Incontinentie bij dementie is niet altijd te voorkomen. Tegelijkertijd hebben ouderen met dementie in zorgcentra vaak onnodig last van incontinentie. Meer info
 14. Voorbehouden handelingen mbo

  Genre: Verpleegkunde en ziekenverzorging

  In dit cahier komen het uitvoeren van een venapunctie voor bloedafname, het inbrengen van een perifeer infuus, het toedienen van medicatie continue intraveneus, het toedienen van een bolusmedicatie intraveneus en het toedienen van continue spinale pijnbestrijding aan de orde. Dit zijn voorbehouden handelingen die in de Wet BIG zijn opgenomen. Meer info
 15. Tja, wat zal ik zeggen...

  Elizabeth Johnston Taylor

  Genre: Verpleegkunde en ziekenverzorging

  Eindelijk een professionele handreiking voor het omgaan met spiritualiteit in de zorg.

  ‘Waarom moet mij dit overkomen?’ ‘Waarom leef ik nog, ik ben anderen alleen maar tot last…’ ‘Ik ken hier niemand, ik voel me zo eenzaam.’ Bij dit soort vragen en verzuchtingen sta je als zorgverlener vaak met de mond vol tanden. Mensen zoeken naar de zin van wat hen overkomt. Meer info
 16. Rituelen en gewoonten

  M. Endt-meijling

  Genre: Verpleegkunde en ziekenverzorging

  Dit boek laat zien hoe verschillende culturen in onze multiculturele samenleving omgaan met geboorte, ziekte en dood. Het stelt hulp- en zorgverleners in staat hun inlevingsvermogen te ontwikkelen en oplossingen te vinden als cultuuruiting en zorg- of hulpverlening elkaar in de weg zitten. Meer info
 17. Alle kinderen van God

  J. Eareckson

  Genre: Verpleegkunde en ziekenverzorging

  Alle kinderen van God is een handboek voor voorgangers, oudsten, diakenen, ouders en leken die betrokken willen zijn bij de bediening voor mensen met een handicap. Het is een boek dat gemeenten wil onderwijzen en helpen in hun betrokkenheid en hulp aan mensen die mentaal gehandicapt zijn, leermoeilijkheden hebben, gehoorproblemen hebben, slechtziende of blind zijn of op een andere manier lichamelijk gehandicapt zijn. Meer info
Artikelen 1 tot 17 van 17 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren