De grootste christelijke webwinkel van Nederland

Onderwijs algemeen

Artikelen 1 tot 24 van 24 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
 1. Met hoofd hart en handen

  H.K. Makkink

  Genre: Onderwijs algemeen

  Met illustraties. Meer info
 2. Handboek supervisie en intervisie

  Genre: Onderwijs algemeen

  Je hebt een vak geleerd (psychotherapie, personeelswerk, maatschappelijk werk, management consultancy) en je gaat professioneel met je cliënten om. Wat moet je dan met supervisie? Meer info
 3. Luisterende ogen en pratende handen

  G. Willemsen

  Genre: Onderwijs algemeen

  Over omgaan met auditief beperkten. In dit boek ontmoet u doven. Meer info
 4. Elke leerling een competente lezer

  K. Vernooy

  Genre: Onderwijs algemeen

  Leerlingen met een verschillend niveau van lezen effectief begeleiden, dat is de kern van dit boek. Het doel is dat elke leerling een basisvaardigheid lezen bereikt, zich een competente lezer voelt en plezier beleeft aan lezen. Meer info
 5. Bijzonder Onderwijs POD

  Genre: Onderwijs algemeen

  In Bijzonder onderwijs vertellen meer dan veertig specialisten uit het protestants-christelijk, reformatorisch, gereformeerd en evangelisch onderwijs op persoonlijke wijze hoe ze in de praktijk van hun onderwijswerk willen aansluiten bij de Bijbel. Daarbij komen heel concrete zaken aan de orde. Meer info
 6. Straf/regels

  Astrid Boon

  Genre: Onderwijs algemeen

  Pubers vragen om tegenspel. Zeker als zij zichzelf en anderen door hun wangedrag benadelen. Meer info
 7. Grootbrengen door kleinhouden

  Lea Dasberg

  Genre: Onderwijs algemeen

  Inmiddels een 'klassieker'. Het boek bekritiseert de idealistische opvoedingstheorieën en belicht de schaduwzijden van het zogenaamde 'Jeugdland', de eigen kinderwereld, waarin het kind 'om bestwil' wordt afgeschermd van de maatschappelijke werkelijkheid. Meer info
 8. Baard maakt nog geen filosoof

  Harry Cox

  Genre: Onderwijs algemeen

  Bent u een goede schoolleider? Hoe weet u dat? Meer info
 9. Schakels in de school

  Wolsing

  Genre: Onderwijs algemeen

  Veel leerkrachten krijgen naast het leraarschap een leidinggevende functie of taak in de school, bijvoorbeeld als adjunct-directeur, locatieleider, bouwcoördinator, teamleider of vakcoördinator. Maar leidinggeven op school is een vak apart: ook een goede leraar met veel ervaring moet nieuwe kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen voordat hij zijn leidinggevende taken goed kan uitvoeren. Meer info
 10. Kinderen leren omgaan met boosheid

  D.M. Plummer

  Genre: Onderwijs algemeen

  Boosheid is een normale, menselijke emotie. Sommige kinderen hebben echter moeite om hun gevoelens van boosheid te begrijpen en te beheersen. Meer info
 11. Sensopathisch spel

  Sharon Vleugel-Ruissen

  Genre: Onderwijs algemeen

  Over het boek: Kinderen kliederen graag met zand, water, verf, klei,... Ze zijn immers erg op hun zintuigen gericht. Meer info
 12. Van deze kinderen ga je houden

  Anja Vink

  Genre: Onderwijs algemeen

  Bilal, Jim, Mateus en Fahimida zitten met hun medeleerlingen in klas 1D van de gkh, een vmbo in de Rotterdamse wijk Delfshaven. De meesten van hen stappen de gkh binnen met een rugzak vol pro­ blemen en een taalachterstand van bijna twee jaar die de wereld onbegrijpelijk voor hen maakt. Meer info
 13. Gedrag is meer dan je ziet!

  Willem de Jong

  Genre: Onderwijs algemeen

  In het onderwijs worden leerkrachten vaak geconfronteerd met leerlingen die 'uitdagend' of 'ongewenst' gedrag vertonen. Soms is het moeilijk vast te stellen of het gaat om een fase in de normale ontwikkeling van het kind, of dat er sprake is van risicovol en op den duur ontwrichtend gedrag. Meer info
 14. Groepsplan gedrag in het voortgezet

  Kees van Overveld

  Genre: Onderwijs algemeen

  In augustus 2014 gaat een belangrijke onderwijsvernieuwing van start: alle scholen worden geacht passend onderwijs te bieden. Passend onderwijs gaat niet alleen over kwalitatief goed onderwijs. Meer info
 15. Leerproblemen en leerstoornissen

  A.J.J.M. Ruijssenaars

  Genre: Onderwijs algemeen

 16. Prikkels in de groep!

  Robert de Hoog

  Genre: Onderwijs algemeen

  Over het boek: Er zijn kinderen die voortdurend alert zijn op wat er in hun omgeving gebeurt, kinderen die altijd een voorwerp in de hand houden om eraan te voelen, kinderen die bij het horen van harde geluiden uit de groep rennen, kinderen die regelmatig aan hun groepsgenootjes ruiken, kinderen die overal op klimmen en geen gevaar lijken te kennen en kinderen die om de haverklap tegen groepsgenoten opbotsen. Als ouders, leerkrachten en begeleiders ben je je er niet altijd van bewust dat deze gedragingen ontstaan vanuit een voor dit kind bijzondere manier van verwerken van prikkels. Meer info
 17. Laat me niet zoals ik ben

  R. Feuerstein

  Genre: Onderwijs algemeen

  Professor Feuerstein en zijn collega's zien de mens als modificeerbaar, open voor verandering. Zij verzetten zich tegen het passief-aanvaardende 'iemand accepteren zoals hij is', waardoor hij wordt veroordeeld tot afhankelijkheid. Meer info
 18. Opvoeden met Stephen Coveys 7 eigensc...

  Carla Luycx

  Genre: Onderwijs algemeen

  Vind je het belangrijk dat kinderen zich gedragen volgens de sociale normen, maar zich wél ontwikkelen vanuit hun eigenheid? Wil je dat ze zich bewust zijn van hun eigen talenten en die inzetten om verbinding met anderen te maken? Meer info
 19. 3000 jaar denkers over onderwijs

  Genre: Onderwijs algemeen

  Er zijn filosofische uitspraken over onderwijs die tot wel 3000 jaar teruggaan. En wat blijkt? Meer info
 20. Creatieve professional - met afstand

  Genre: Onderwijs algemeen

  De Sociaal Pedagogische Hulpverlener is voor veel mensen die zijn aangewezen op (psycho-) sociale of pedagogische hulpverlening een sleutelfiguur in het alledaagse leven. Een sleutelfiguur die mensen met heel uiteenlopende problematiek hulpverlening biedt die gericht is op een zinvol bestaan en maatschappelijke participatie. Meer info
 21. Verbeter de wereld begin bij de opvoedi

  M. de Winter

  Genre: Onderwijs algemeen

  Er is een duidelijke relatie tussen opvoeding en de manier waarop het er in de wereld aan toe gaat. Als kinderen van jongs af aan meekrijgen dat het normaal is om er bij het minste of geringste op los te slaan, dan zullen ze als volwassenen hoogstwaarschijnlijk niet erg gediend zijn van het poldermodel. Meer info
 22. Wijs me de weg!

  W. ter Horst

  Genre: Onderwijs algemeen

  De opvoedingssituatie verandert voortdurend in dit post-christelijke tijdperk. Wat de kinderen thuis, in de kerk en op school wordt voorgehouden, verschilt hemelsbreed van wat ze meemaken op straat, zien en horen op de tv of op het beeldscherm van de op de [i]global village[/i] ingelogde computer. Meer info
 23. Waar komt dat gedrag vandaan

  B. Bateman

  Genre: Onderwijs algemeen

  Er is geen mooiere manier om kinderen te zien ontwikkelen dan door het geven van onderwijs. Iedere dag doen zich leuke en mooie momenten voor en gedragen leerlingen zich precies zoals jij het wilt. Meer info
 24. Op woordenjacht

  Genre: Onderwijs algemeen

  Over het boek: WOORDEN DOEN ERTOE! Dat geldt voor alle leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan. Meer info
Artikelen 1 tot 24 van 24 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren