De grootste christelijke webwinkel van Nederland

Theologie

Artikelen 1 tot 25 van 213 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 1. Naar nineve

  J. van 't Hul

  Genre: Theologie

  Het gebruik maken van een goede verklaring bij het lezen van de Schrift valt zeer aan te bevelen. Dat geldt ook voor de bekende geschiedenis van het Bijbelboek Jona. Meer info
 2. Heil van God

  W.J. Ouweneel

  Genre: Theologie

  Gods heil is de uitwerking van Gods verlossende kracht in van nature verloren mensen. Dit heil zien is het ervaren ervan in bekering, wedergeboorte, rechtvaardiging, heiliging, enzovoort. Meer info
 3. Brood op het water

  Genre: Theologie

  Bundel van 10 preken van Schotse predikanten met levensbeschrijving. Uitgave in samenwerking met de MBUMA zending. Meer info
 4. Godsvertrouwen

  O. Chambers

  Genre: Theologie

  Godsvertrouwen gaat over de praktijk van het geloven in het leven van alledag. Het gaat over vragen als: Moet ik goede dingen doen om ervoor te zorgen dat God van me houdt? Meer info
 5. Jezus

  J. Dickson

  Genre: Theologie

  Dit boek maakt een eind aan de speculaties en fantasieën die bestaan rond de persoon Jezus, en focust zich scherp op de ´grondlegger´ van het christendom. Het is een ´must-read´ voor iedereen die een helder antwoord zoekt op de tegenstrijdige samenzweringstheorieën van onze postmoderne tijd. Meer info
 6. Marcus

  D.M. van de Linde

  Genre: Theologie

  In chronologische volgorde wordt het openbare optreden van Jezus gevolgd in de landstreek waar Hij woonde, het woord doorgaf en wonderen als tekenen deed, en zijn opgang naar Jeruzalem waar zijn leven het hoogtepunt bereikte in zijn lijden en sterven en opstanding uit de doden.

  Dit boek vormt het sluitstuk van een lange reeks. De serie ‘De Bijbel Open’ wordt beëindigd met het oudste evangelie uit de Bijbel, het boek Marcus – wellicht zelfs het oudste geschrift van het Nieuwe Testament. Meer info
 7. Gezinsbijbel ot

  Genre: Theologie

  Deze prachtige gezinsbijbel is een kinderbijbel met heel veel extra's. Als gezin ga je op een frisse manier met de Bijbelverhalen aan de slag. Meer info
 8. Ware wijsheid

  P.C. Oele

  Genre: Theologie

  Religie en filosofie hebben elkaar in de loop van de eeuwen sterk beïnvloed. Dit boek gaat over de relatie tussen geloof en rede. Meer info
 9. Geloven in gemeenschap

  R. Brouwer

  Genre: Theologie

  Geloven in gemeenschap zoekt naar de betekenis van ‘gemeenschap’ voor geloofsgemeenschappen in hun sociale context. Het biedt een eerlijk en kritisch portret van een Amersfoortse protestantse gemeente die probeert te overleven. Meer info
 10. Geloven in communicatie

  J. Hemels

  Genre: Theologie

  Met een ten geleide van mgr. Drs. Meer info
 11. Woord der prediking 6

  Genre: Theologie

  In 1993 verscheen het eerste deel van de serie Het Woord der prediking, een handreiking voor de prediking, uitgegeven op initiatief van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk, nu in de Protestantse Kerk in Nederland. Thans verschijnt het zesde en laatste deel. De auteurs komen ook nu uit de kring van de Gereformeerde Bond en de Confessionele Verenging in de Protestantse Kerk in Nederland , de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten. Meer info
 12. Calvinistisch ongemak

  Genre: Theologie

  Het Nederlandse protestantisme heeft al vroeg in Johannes Calvijn een van haar belangrijkste inspiratoren gevonden. Toch was zijn inbreng nooit onomstreden, en ook nu roept de naam van deze erflater bij veel protestanten naast waardering ook ongemak op. Meer info
 13. Helen en delen

  A. van Belzen

  Genre: Theologie

  Rondom de fusie van de Hervormde, de Gereformeerde en de Lutherse Kerken tot Protestantse Kerk in Nederland en de vorming van een aantal bezwaarde gemeenten tot Hersteld Hervormde Kerk zijn de spanningen hoog opgelopen. Hoe blikken de betrokken personen terug op deze gebeurtenissen en de tijd ervoor en erna? Meer info
 14. Bijbels licht op adoptie

  Genre: Theologie

  Elk jaar worden er in Nederland honderden kinderen geadopteerd. Echtparen zien verlangend naar hen uit, maar aan hun komst gaat een lange weg vooraf. Meer info
 15. Een op de tien echtparen is ongewild kinderloos. Zij ervaren dat vaak als een zwaar kruis. Meer info
 16. Pijn van job

  H. Keurhorst

  Genre: Theologie

  Job is een van de bekendste personen uit de Bijbel. Het bijbelboek Job is niet eenvoudig. Meer info
 17. Barack obama

  S. Mansfield

  Genre: Theologie

  Kennismaking met de christen én liberaal Barack Obama, en met de manier waarop hij het veranderende gezicht van religie in de Amerikaanse politiek belichaamt. Onthulling van de diepste motieven van een bekend Amerikaans politicus. Meer info
 18. Van schepping naar herschepping

  F. Bakker

  Genre: Theologie

  Theologische studie over de ontstaansgeschiedenis van heelal en aarde, het leven en de komst van de mens. De evolutie gelooft dat de mens bij toeval ontstaan is en ook bij toeval weer onder kan gaan. Meer info
 19. Gekke verlangens

  Genre: Theologie

  Deze bundel toont de erfenis van de brede interesse en – om het met een van Freuds mooiste technische termen te zeggen – weetbegeerte zoals Patrick Vandermeersch deze aan zijn leerlingen heeft overgedragen en met zijn medewerkers heeft uitgewisseld. De rode draad in de bijdragen is de stille normerende invloed van wat ogenschijnlijk normaal en geaccepteerd is. Meer info
 20. Tijdgeest

  P. van Ruitenburg

  Genre: Theologie

  Overdenkingen over de tijd waarin we leven.Ongelofelijk hoe onze (westerse) wereld veranderd is. Onze ouders en grootouders komen uit een ander tijdperk! Meer info
 21. Ergernis van het kruis

  P. Wells

  Genre: Theologie

  ‘Het christendom wordt vaak in de verleiding gebracht om haar wijn in water te veranderen wanneer het geconfronteerd wordt met moderne vragen over de afwezigheid van God. Er wordt een poging gedaan om God menselijk te maken door Zijn liefde te benadrukken.’
  De moderne mens heeft een afkeer van de klassieke leer over de verzoening door voldoening. Meer info
 22. Als het goede maar gebeurt

  J. Hemels

  Genre: Theologie

  Titus Brandsma adviseur in vrijheid en verzet> Met een inleiding van Kees Waaijman In de bezettingstijd verzette Brandsma zich tegen de besmetting van kranten door de nationaal-socialistische waanideeën die hij voor uiterst gevaarlijk hield. Samen met de Meer info
 23. Liefde als uitnemendste gave

  C.J. Meeuse

  Genre: Theologie

  De liefde is de grootste gave die God de mens geven kan. Wat is het nodig te benadrukken wat deze liefde inhoudt en hoe ze verkregen wordt. Meer info
 24. Als Christus verschijnt

  B. van der Zwaag

  Genre: Theologie

  Beschrijving van diverse verschijningservaringen Ook in deze tijd hebben mensen de ervaring dat Jezus hen verschijnt zoals dat in het Nieuwe Testament en in de geloofstraditie beschreven staat. Een ervaring van soms maar enkele seconden die echter een ongelofelijke uitwerking heeft. Meer info
 25. Van ambt naar dienst

  T. Brienen

  Genre: Theologie

  'De gereformeerde ambtsleer knelt' kopte het ND in december 2007. Dr. Meer info
Artikelen 1 tot 25 van 213 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7