De grootste christelijke webwinkel van Nederland

Theologie

Artikelen 1 tot 25 van 288 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Bedreigd en ontkomen

  W. van Vlastuin

  Genre: Theologie

  Gods werk ligt altijd onder vuur. Dit blijkt ook uit Davids weg naar het koningschap, een weg van talloze bedreigingen. Meer info
 2. Christus en de christen

  C. Harinck

  Genre: Theologie

  Dit bevindelijke element is uit vele kerken verdwenen. verstandelijk geloven en extatische gevoelens hebben de plaats van de bevindelijke kennis ingenomen. Meer info
 3. Gedienstige geesten

  W. van Vlastuin

  Genre: Theologie

  Engelen - we lezen van hen in de Bijbel en vooral rondom de kerstdagen wordt er over hen gepreekt, maar wat weten we eigenlijk echt van hen? De engelen krijgen in de prediking maar weinig aandacht. Meer info
 4. Leiderschap in de stijl van de Heer

  A. Fernando

  Genre: Theologie

  Dit is een boek voor christen-leiders. Mensen die proberen anderen te leiden, in de stijl zoals Jezus dat deed. Meer info
 5. Leven onder de zon

  M.R. van den Berg

  Genre: Theologie

  Het boek Prediker is een van de meest fascinerende boeken uit de bijbel. De auteur ervan biedt ons een indringend verslag van zijn speurtocht naar de zin van het leven. Meer info
 6. Lessen uit leviticus

  A. Bonar

  Genre: Theologie

  Zijn meditaties over offers en ambtsdragers, over rein en onrein nog wel actueel? Jawel! Meer info
 7. Gebed van Christus

  C.A. Tukker

  Genre: Theologie

  In de laatste zondagen van de Heidelberger Catechismus komt het gebed des Heeren aan de orde. In het gebed van Christus zijn acht preken over dit onderwerp opgenomen. Meer info
 8. Dieper buigen

  P. van Ruitenburg

  Genre: Theologie

  Niet alleen het begin moet goed zijn, Gods kerk moet ook volharden, de goede strijd strijden, in Christus blijven, in kennis toenemen en bedenken de dingen die boven zijn! Het is jammer als Gods kinderen in hun bekering blijven steken en dat ook nog normaal vinden. Meer info
 9. Als thuisblijven moeilijk wordt

  L. Terlouw

  Genre: Theologie

  Ouderen krijgen dikwijls met veel zorgen te maken. De gezondheid gaat achteruit, geliefden vallen weg, thuis blijven gaat soms niet langer ... Meer info
 10. Naar de kerk

  P. van Ruitenburg

  Genre: Theologie

  NIet alleen jongeren, maar ook veel ouderen weten niet waarom ze twee keer per zondag naar de kerk komen. En dat is niet de enige vraag over de kerkdienst. Meer info
 11. Belijden en beleven

  D. Slagboom

  Genre: Theologie

  Belijden en beleven. Deze twee mogen niet los van elkaar worden gezien. Ook in de Nederlandse Geloofsbelijdenis gelden ze als een eenheid. Het gaat in dit belijdenisgeschrift niet alleen om een verstandelijke overweging van de waarheid van Gods Woord. Deze belijdenis wil vooral belééfd en beoefend worden. In Belijden en beleven behandelt ds. D. Slagboom in heldere bewoordingen alle artikelen van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Gericht op de praktijk van het kerkelijke en geestelijke leven. Meer info
 12. Goede ruil

  P. van Ruitenburg

  Genre: Theologie

 13. Zin en mening

  A. Moerkerken

  Genre: Theologie

  Dit boek wil een hulpmiddel zijn om de betekenis, de >zin en mening=van de Bijbel te verstaan. Zolang de Heilige Schrift bestaat, wordt zij uitgelegd. Meer info
 14. Voor altijd getroost

  A. van Heteren

  Genre: Theologie

  Korte uitleg van de Heidelbergse Catechismus Compacte en overzichtelijke uiteenzetting van de Catechismus. Bijzonder geschikt als belijdenisgeschenk. Meer info
 15. Driemaal gezalfd

  P. den Butter

  Genre: Theologie

  Een vervolg op Leve de Koning! Van Samuël naar Saul. Meer info
 16. Time To Turn

  Genre: Theologie

  Time to Turn is een project voor christelijke jongeren en volwassenen: het koppelt gebed en bezinning vanuit de bijbel aan concrete acties. Onder het motto 'genieten van genoeg' biedt Time to Turn concrete informatie en vele tips voor een milieu-vriendelijke levensstijl. Meer info
 17. Verklaringen van Koningen I en II door Ds C. Vonk. Meer info
 18. Voorzeide leer jesaja

  Genre: Theologie

  Verklaringen van Jesaja door Ds C. Vonk. Meer info
 19. Verklaringen van Jeremia en Ezechiel door Ds C. Vonk. Meer info
 20. Met eerbied vervuld

  Mauritz, J.H. / Visser, W.

  Genre: Theologie

  In dit boek wordt het thema 'eerbied' belicht. In een achttal hoofdstukken gaan de auteurs met jongeren in gesprek over thema's als Eerbied voor je Schepper. Meer info
 21. En om Uw gunst en waarheid saam

  D. Heemskerk

  Genre: Theologie

  Een prekenserie over de Dordtse Leerregels. In dit boek staan 37 preken over de Dordtse Leerregels, gehouden in de middagdiensten van de Hervormde Gemeente te Nieuwleusen. Meer info
 22. Geestesgaven

  C. Harinck

  Genre: Theologie

  De bedoeling van dit boek is om de gevaren van de charismatische opvattingen over het nog voortduren van de bijzondere Geestesgaven onder de aandacht te brengen. De auteur heeft zich daarin vooral gericht op Schriftgegevens. Meer info
 23. Natuur en gronden van het geloof

  J. Koelman

  Genre: Theologie

  In dit boek maakt Koelman duidelijk wat de oefeningen en daden van hert geloof zijn. Sterk benadrukt hij dat de zaligheid buiten de mens ligt. Meer info
 24. Tijdgeest

  P. van Ruitenburg

  Genre: Theologie

  Overdenkingen over de tijd waarin we leven.Ongelofelijk hoe onze (westerse) wereld veranderd is. Onze ouders en grootouders komen uit een ander tijdperk! Meer info
 25. Godsdienstige gevoelens getoetst

  J. de Jager

  Genre: Theologie

  De hoofdzaken uit, en toelichting bij het bekende boek van Jonathan Edwards: ?Religious Affections?. Edwards heeft dit boek geschreven als een terugblik op de geestelijke opwekking in zijn dagen. Meer info
Artikelen 1 tot 25 van 288 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5