De grootste christelijke webwinkel van Nederland

Kerkgeschiedenis

Artikelen 1 tot 25 van 49 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 1. Wittenbergse nachtegaal

  Ed Kooijmans

  Genre: Kerkgeschiedenis

  De wereld van Luthers liederen Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Ein feste Burg ist unser Gott enVom Himmel hoch da komm ich her... Namen van liederen die we nog altijd tegenkomen in de orgelliteratuur, bij uitvoeringen van kerkelijke cantates en in het repertoire van koren die gewend zijn geestelijke muziek te zingen. Meer info
 2. Guido de Bres

  Harm J. Boiten

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Guido de Brès is bekend geworden als de eerste auteur van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Hij had een roerig leven: tot drie keer toe werd hij van huis en haard verdreven vanwege zijn opvattingen. Meer info
 3. Frederik van houten

  R.P. van Rooijen

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Na de Synode van Dordrecht (1618-1619) leek een tijd van rust voor de gereformeerde kerken in ons land aan te breken. De prediking van de Nadere Reformatie deed haar zegenrijke invloed gelden. Meer info
 4. Spiegelverhalen

  A. Baars

  Genre: Kerkgeschiedenis

  De gelijkenissen van de Heere Jezus zitten vol pastorale lessen. In 'Spiegelverhalen' bespreekt de auteur de gelijkenis van de zaaier, de gelijkenis van de verloren zoon en die van de barmhartige Samaritaan. Meer info
 5. Kinderpreek en kinderkerk

  C. Houtman

  Genre: Kerkgeschiedenis

  In het protestantse Nederland van de negentiende eeuw werden in diverse steden en dorpen regelmatig of incidenteel aparte kerkdiensten voor kinderen belegd. Een deel van de in 'de kinderkerk' gehouden preken is in druk verschenen. In dit boek worden zij en de kinderkerk van toen aan de vergetelheid ontrukt. De voor de kinderen bestemde preken worden opnieuw 'beluisterd' en van commentaar voorzien. Hun auteurs, de predikant-schrijvers, worden voorgesteld. Bovendien wordt met de toenmalige lezers van de aan de drukpers toevertrouwde preken kennisgemaakt. Mede dankzij de vele illustraties is een aanschouwelijk beeld ontstaan van enkele opmerkelijke kanten van het kerkelijk leven en de geloofsopvoeding van een voorbije tijd. Meer info
 6. Verantwoord geloven

  Genre: Kerkgeschiedenis

  ISBN: 9789023927112Auteur: Ary BraakmanTitel: Verantwoord gelovenOndertitel: Enkele teksten van Bultmann vertaald en ingeleid door Ary BraakmanFlaptekst:In dit boek zijn vijf teksten van Rudolf Bultmann Meer info
 7. Vrees en vreugde

  W. Verboom

  Genre: Kerkgeschiedenis

  In dit boek kijkt dr. W. Meer info
 8. Vreemde wereldburgers

  Genre: Kerkgeschiedenis

  De positie van christenen in onze huidige westerse cultuur wordt wel vergeleken met die van ballingen. Zij moeten in den vreemde het beste zien te maken van hun benarde situatie. Meer info
 9. Gods reddende kracht

  Bob Davey

  Genre: Kerkgeschiedenis

  In Gods reddende kracht beschrijft Bob Davey de geschiedenis van het christendom in China: vanaf 500 tot en met de exponentiële groei van de twintigste eeuw. Een leerzaam en indrukwekkend verhaal over Gods reddende kracht, dwars door alle vervolging heen. Meer info
 10. Theodore de beze

  Willem Balke

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Rijk ge Meer info
 11. Koopman van axel

  J.M. Vermeulen

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Ds. M.A. Mieras, prediker in een bewogen tijd. Ds. M.A. Mieras (1915-1981) was in zijn leven al legendarisch. Zijn naam is ook nu nog een begrip. Dit compleet nieuwe levensverhaal beschrijft zijn jeugd in Axel, zijn bekering en zijn contacten met de Gereformeerde Gemeenten. Dan volgen zijn aansluiting bij de Oud Gereformeerde Gemeenten en zijn betekenis als predikant van Terneuzen. Meer info
 12. Opgebrand in dienst van zijn Zender

  L.J. van Valen

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Een van de 'Mannen met een brandend hart' is de jonggestorven zendeling van India, John Macdonald (1807-1847). Deze zendeling was getekend door een diepe vroomheid. Macdonald was opgegroeid in de schotse Hooglanden, in de pastorie van Ferintosh. Zijn vader, bijgenaamd 'De Apostel van het Noorden', onderwees de jonge John in de vreze des Heeren. Meer info
 13. Kunst van het twijfelen

  Mirjam van Veen

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Dit boek vertelt het verhaal van een man die de katholieke kerk vaarwel zei, koos voor de reformatie van Johannes Calvijn en uiteindelijk een geheel eigen weg insloeg.1533: Europa wordt door godsdienstoorlogen geteisterd. Terwijl katholieken en protestanten hun waarheden in gewapend beton goten, durfde Sebastian Castellio te pleiten voor de twijfel en voor tolerantie. Meer info
 14. Lutheranen in de lage landen

  Manen

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Dit rijk ge Meer info
 15. Verantwoorde hoop

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Verantwoorde hoop biedt de lezer een handreiking bij apologetische vragen. Het is van groot belang dat christenen hun geloof kunnen verdedigen bij indringende vragen. Zoals: Hoe weet je zo zeker dat God bestaat? Als er een God is waarom laat Hij dan zoveel kwaad en lijden toe? Jezus opgestaan? dood is toch dood? Hoe kun je in wonderen geloven, dat is wetenschappelijk gezien toch onmogelijk? Wat zeg je wel en wat niet, welke argumenten gebruik je? Dit boek wil helpen, het biedt handreikingen om op een goede doordachte manier met deze 'apologetische' thema's om te gaan. Onder redactie van prof.dr. J. Hoek schreven aan dit deel mee: prof.dr. G. van den Brink, Woerden; drs. R.J.A. Doornenbal, Ede; dr. A. Markus, Utred dr. A.J. Plaisier, Amersfoort; prof.dr. B. van den Toren, Londen; dr. P.J. Visser, Amsterdam. Meer info
 16. Johannes hus veroordeeld

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Johannes Hus (1373-1415) was rector magnificus van de universiteit van Praag. Hij werd sterk beïnvloed door John Wycliffe (1330-1384) en is een belangrijke voorloper van de Reformatie geweest. Meer info
 17. Aangevochten geloof

  A. de Reuver

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Het aangevochten geloof Uit de Bijbel blijkt dat het geloof niet alleen zekerheid en vreegde teweegbrengt, maar ook beproeving en strijd. Hoe vast de grond onder onze voeten ook is, er kunnen momenten zijn dat we wankelen. Meer info
 18. Philippus melanchthon bruggenbouwer

  Frank van de Pol

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Philippus Melanchthon (1497 Meer info
 19. Guido de bres

  P. Korteweg

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Guido de Brès is bekend geworden als de auteur van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Ook kennen we hem van de ontroerende brieven die hij aan het einde van zijn leven vanuit de gevangenis aan zijn vrouw en aan zijn moeder stuurde. Meer info
 20. Davids soete lier

  A. Ros

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Dit boek geeft een zo compleet mogelijk overzicht van vijf eeuwen Nederlandse psalmberijmingen, van de Souterliedekens uit 1540 tot de Psalmen voor nu, die momenteel worden gedicht. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan gereformeerde psalmbundels als die van Datheen, Marnix en Revius, alsmede aan de Statenberijming van 1773. Meer info
 21. Vers christendom

  Genre: Kerkgeschiedenis

  De Vroege Kerk heeft ons vandaag de dag nog veel te zeggen. De situatie van christenen nu lijkt immers in veel opzichten op die van de eerste christenen. Meer info
 22. Geheel overgegeven aan God

  D. McCasland

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Wereldwijd beginnen dagelijks vele gelovigen hun dag met Chambers' bijbels dagboek 'Geheel voor Hem' (My utmost for His Highest). Hoewel velen Chambers als hun geestelijk leidsman beschouwen, weten de meesten alleen de meest elementaire feiten over hem - zijn prediking in het begin van de twintigste eeuw, dat hij jong stierf en dat zijn boeken gebaseerd zijn op zijn aantekeningen die zijn echtgenote in steno maakte van de lezingen die hij hield voor soldaten en studenten. Meer info
 23. Calvinisme

  J.R. Beeke

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Het theologisch geheel dat de naam ‘calvinisme’ gekregen heeft, wordt vaak gekarikaturiseerd of weggezet als iets uit een duister verleden. Joel Beeke laat zien dat calvinisme of gereformeerde theologie bijbels, op God gericht, hartelijk en praktisch is. Meer info
 24. Stille wateren

  R. Hoogerwerf-H

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Kerkelijk en gezelschapsleven te IJsselmonde. De auteur neemt ons mee naar de 19e eeuw; Meer info
 25. Amicitia Christiana

  J.G. Barnhoorn

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Da Costa en Groen van Prinsterer hebben veel met elkaar gecorrespondeerd. In dit proefschrift gaat de promovendus na waarover zij schreven. Meer info
Artikelen 1 tot 25 van 49 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 1
 2. 2