De grootste christelijke webwinkel van Nederland

Kerkgeschiedenis

Artikelen 1 tot 25 van 54 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 1. Johannes hus veroordeeld

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Johannes Hus (1373-1415) was rector magnificus van de universiteit van Praag. Hij werd sterk beïnvloed door John Wycliffe (1330-1384) en is een belangrijke voorloper van de Reformatie geweest. Meer info
 2. Lutheranen in de lage landen

  Manen

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Dit rijk ge Meer info
 3. Wittenbergse nachtegaal

  Ed Kooijmans

  Genre: Kerkgeschiedenis

  De wereld van Luthers liederen Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Ein feste Burg ist unser Gott enVom Himmel hoch da komm ich her... Namen van liederen die we nog altijd tegenkomen in de orgelliteratuur, bij uitvoeringen van kerkelijke cantates en in het repertoire van koren die gewend zijn geestelijke muziek te zingen. Meer info
 4. Frederik van houten

  R.P. van Rooijen

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Na de Synode van Dordrecht (1618-1619) leek een tijd van rust voor de gereformeerde kerken in ons land aan te breken. De prediking van de Nadere Reformatie deed haar zegenrijke invloed gelden. Meer info
 5. Vrees en vreugde

  W. Verboom

  Genre: Kerkgeschiedenis

  In dit boek kijkt dr. W. Meer info
 6. Koopman van axel

  J.M. Vermeulen

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Ds. M.A. Mieras, prediker in een bewogen tijd. Ds. M.A. Mieras (1915-1981) was in zijn leven al legendarisch. Zijn naam is ook nu nog een begrip. Dit compleet nieuwe levensverhaal beschrijft zijn jeugd in Axel, zijn bekering en zijn contacten met de Gereformeerde Gemeenten. Dan volgen zijn aansluiting bij de Oud Gereformeerde Gemeenten en zijn betekenis als predikant van Terneuzen. Meer info
 7. Opgebrand in dienst van zijn Zender

  L.J. van Valen

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Een van de 'Mannen met een brandend hart' is de jonggestorven zendeling van India, John Macdonald (1807-1847). Deze zendeling was getekend door een diepe vroomheid. Macdonald was opgegroeid in de schotse Hooglanden, in de pastorie van Ferintosh. Zijn vader, bijgenaamd 'De Apostel van het Noorden', onderwees de jonge John in de vreze des Heeren. Meer info
 8. Kunst van het twijfelen

  Mirjam van Veen

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Dit boek vertelt het verhaal van een man die de katholieke kerk vaarwel zei, koos voor de reformatie van Johannes Calvijn en uiteindelijk een geheel eigen weg insloeg.1533: Europa wordt door godsdienstoorlogen geteisterd. Terwijl katholieken en protestanten hun waarheden in gewapend beton goten, durfde Sebastian Castellio te pleiten voor de twijfel en voor tolerantie. Meer info
 9. Verantwoorde hoop

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Verantwoorde hoop biedt de lezer een handreiking bij apologetische vragen. Het is van groot belang dat christenen hun geloof kunnen verdedigen bij indringende vragen. Zoals: Hoe weet je zo zeker dat God bestaat? Als er een God is waarom laat Hij dan zoveel kwaad en lijden toe? Jezus opgestaan? dood is toch dood? Hoe kun je in wonderen geloven, dat is wetenschappelijk gezien toch onmogelijk? Wat zeg je wel en wat niet, welke argumenten gebruik je? Dit boek wil helpen, het biedt handreikingen om op een goede doordachte manier met deze 'apologetische' thema's om te gaan. Onder redactie van prof.dr. J. Hoek schreven aan dit deel mee: prof.dr. G. van den Brink, Woerden; drs. R.J.A. Doornenbal, Ede; dr. A. Markus, Utred dr. A.J. Plaisier, Amersfoort; prof.dr. B. van den Toren, Londen; dr. P.J. Visser, Amsterdam. Meer info
 10. Guido de bres

  P. Korteweg

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Guido de Brès is bekend geworden als de auteur van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Ook kennen we hem van de ontroerende brieven die hij aan het einde van zijn leven vanuit de gevangenis aan zijn vrouw en aan zijn moeder stuurde. Meer info
 11. Davids soete lier

  A. Ros

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Dit boek geeft een zo compleet mogelijk overzicht van vijf eeuwen Nederlandse psalmberijmingen, van de Souterliedekens uit 1540 tot de Psalmen voor nu, die momenteel worden gedicht. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan gereformeerde psalmbundels als die van Datheen, Marnix en Revius, alsmede aan de Statenberijming van 1773. Meer info
 12. Vers christendom

  Genre: Kerkgeschiedenis

  De Vroege Kerk heeft ons vandaag de dag nog veel te zeggen. De situatie van christenen nu lijkt immers in veel opzichten op die van de eerste christenen. Meer info
 13. Geheel overgegeven aan God

  D. McCasland

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Wereldwijd beginnen dagelijks vele gelovigen hun dag met Chambers' bijbels dagboek 'Geheel voor Hem' (My utmost for His Highest). Hoewel velen Chambers als hun geestelijk leidsman beschouwen, weten de meesten alleen de meest elementaire feiten over hem - zijn prediking in het begin van de twintigste eeuw, dat hij jong stierf en dat zijn boeken gebaseerd zijn op zijn aantekeningen die zijn echtgenote in steno maakte van de lezingen die hij hield voor soldaten en studenten. Meer info
 14. Calvinisme

  J.R. Beeke

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Het theologisch geheel dat de naam ‘calvinisme’ gekregen heeft, wordt vaak gekarikaturiseerd of weggezet als iets uit een duister verleden. Joel Beeke laat zien dat calvinisme of gereformeerde theologie bijbels, op God gericht, hartelijk en praktisch is. Meer info
 15. Stille wateren

  R. Hoogerwerf-H

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Kerkelijk en gezelschapsleven te IJsselmonde. De auteur neemt ons mee naar de 19e eeuw; Meer info
 16. Amicitia Christiana

  J.G. Barnhoorn

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Da Costa en Groen van Prinsterer hebben veel met elkaar gecorrespondeerd. In dit proefschrift gaat de promovendus na waarover zij schreven. Meer info
 17. Shepard

  L.J. van Valen

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Thomas Shepard (1605-1649) was een belangrijk puriteins prediker. Na een preekverbod vanwege zijn puriteinse overtuigingen vertrok hij in 1635 naar New England. Meer info
 18. Apostel van de hoge alpen

  W. van der Zwaag

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Een boek in de lijn van Mary Winslows Leven met Jezus Christus Verwerking van brieven en dagboekaantekeningen. Ten tijde van het Reveil kwam Felix Neff (1798-1829) te Geneve tot bekering. Meer info
 19. Van noyon tot geneve + dvd

  M.A. van den Berg

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Uniek fotodocument! Geschenkidee voor het Calvijnjaar 2009.
  Met gratis DVD Genève, de stad van Calvijn.
  Wat zag Calvijn toen hij door de straten van Parijs liep?
  Waar gaf hij zijn colleges en in welke kerken preekte hij?
  Waar leeft de herinnering aan hem voor?
  Vijfhonderd jaar na de geboorte van Calvijn maken we een reis van zijn geboorteplaats Noyon naar Gèneve, de stad waar hij stierf. Meer info
 20. Koelman

  C.J. Meeuse

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Jakobus Koelman (1632–1695) was een van de spraakmakendste figuren van de Nadere Reformatie. Na zijn studie te Utrecht onder Gisbertus Voetius, een van de voormannen van deze beweging, werd hij predikant te Brussel en later te Sluis in Vlaanderen. Meer info
 21. Geworteld in Zijn liefde

  L.J. van Valen

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Andrew Murray (1828-1917), een Zuid-Afrikaanse predikant met Schotse wortels, was een boeiende persoonlijkheid. Hij was een van de leiders van de opwekkingsbeweging in Zuid-Afrika en is van grote betekenis geweest voor de zending en evangelisatie in zijn land.In deze biografie komt naar voren wat het geheim was van zijn geloofsleven en hoe hij op vele terreinen zijn bijbelse visie in praktijk bracht. Meer info
 22. Calvijn als prediker

  S. Lawson

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Een waardevol boek over het hart van Calvijns levenstaak. Calvijn was veel tegelijk: reformator, protestants leider, docent, commentator, polemicus. Meer info
 23. Simonides

  H.J. Postema

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Simon Simonides (1629-1676 ) was predikant ten tijde van de Nadere Reformatie. Hij was bevriend met o.a. Ridderus en Borstius. Zijn Verzameld werk werd in 2007 opnieuw uitgegeven. Aan de hand van een aantal kernteksten maakt de lezer kennis met het oeuvre van Simonides. H.J. Postema maakte studie van o.a. het leven en werk van Ridderus en hertaalde het Verzameld werk van Simonides. In de Oudvaders-reeks zijn verschenen: Schortinghuis - R.A. Bosch Smijtegelt - S.D. Post Van der Groe - G.H. Leurdijk Voetius - W.J. van Asselt Teellinck - W.J. op 't Hof Boston - L.J. van Valen Coccejus - W.J. van Asselt Hoornbeeck - T. Brienen Simonides - H.J. Postema Meer info
 24. Wij zijn ook katholiek

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Bij het woord ‘katholiek’ denken veel mensen ten onrechtealleen aan ‘rooms-katholiek’. ‘Katholiek’ betekent namelijk‘algemeen’, en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)maakt dan ook nadrukkelijk deel uit van deze katholiekekerk: het ene lichaam van Christus. Meer info
 25. Lieflijkheid en samenbinders

  C. de Jongste

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Aan de fusie tussen 'Ledeboerianen' en 'Kruisgezinden' in 1907 tot de Gereformeerde Gemeenten zijn ten nauwste twee namen verbonden: Ds. N.H. Meer info
Artikelen 1 tot 25 van 54 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3