De grootste christelijke webwinkel van Nederland

Met uw aankoop bij webwinkel Gospel.nl steunt u het werk van diverse Goede Doelen. Gospel.nl ondersteunt deze organisaties zowel financieel als materieel.

Agape : Agapè is een beweging van christenen die mensen stimuleert om te geloven, te groeien en te gaan. Geloven in de onvoorwaardelijke liefde van Jezus, groeien in geloof, gaan om Jezus zichtbaar te maken in de samenleving. Opdat iedereen in Nederland iemand kent die Jezus volgt.

Jezus.net (IkZoekGod) : Maandelijks komen er 16.000 bezoekers op onze website. Ze ontdekken hier meer over Gods liefde en kunnen een bericht sturen. Wekelijks ontvangen we 18 berichten. We willen zoekers een plek bieden voor hun zoektocht naar God.

Ark van Noach : De Ark van Noach in Dordrecht biedt een leuk dagje uit voor jong en oud! Aan boord van deze replica van het oudste en tevens het grootste houten schip ter wereld, vindt u activiteiten voor het hele gezin. Kom aan boord en ga op ontdekkingsreis! U krijgt een indruk hoe het schip eruit heeft gezien en ontdekt hoe Noach en zijn gezin geleefd moeten hebben. Vele vragen zoals ‘Pasten alle dieren wel in de Ark’ en ‘Hoe wist de bouwer hoe groot de Ark moest worden’ worden aan boord beantwoord.

Stichting Antwoord : Delen, daar geloven wij in. Ons geloof delen met mensen die Jezus nog niet kennen, die nog nooit van Hem hebben gehoord. De mensen die binnen onze projecten actief zijn, zijn enorm gedreven om vanuit liefde hun geloof, hun leven met Jezus te delen. Onze projectpartners hebben veel ervaring en een goede infrastructuur. Hierdoor: ‐ worden duizenden kinderen en volwassenen met het Evangelie bereikt; ‐ sluiten de programma's goed aan bij de taal en cultuur; ‐ en is de kwaliteit van onze projecten gewaarborgd.

Continentals : Al bijna een halve eeuw zijn de Continentals toonaangevend op het gebied van hedendaagse koorzang. Deze internationale organisatie staat bekend om de energieke concerten vol passie, dans, show en een duidelijke boodschap. Menig (jongeren-)koor maakt gebruik van de zich jaarlijks vernieuwende programma’s. Tegenwoordig worden de programma’s samengesteld vanuit Nederland door top-arrangeurs. Al twintig jaar zijn ook de Young Continentals actief met hun specifieke tienermuziek; ruim tien jaar geleden kwam daar de niet kinderachtige Continental Kidstak bij. Door de boodschap, de tournees en de aansprekende muziek blijkt de Continentalformule nog steeds A Life Changing Experience te zijn!

Compassion : De helft van alle kinderen in de wereld leeft in armoede. Zij zijn de meest kwetsbare mensen op aarde. Kinderen kunnen zichzelf niet beschermen en zijn vaak het slachtoffer van misbruik, verwaarlozing, ziekten en andere gevolgen van armoede. Terwijl dit niet nodig is. Compassion is een christelijke hulpverleningsorganisatie die kinderen in ontwikkelingslanden de kans geeft op een leven zonder armoede. Ieder kind krijgt een sponsor die ervoor zorgt dat hij of zij naar school kan, medische hulp krijgt en zich sociaal-emotioneel ontwikkelt. Compassion werkt door lokale kerken die ervoor zorgen dat alle kinderen het Evangelie van Jezus Christus te zien en te horen krijgen.

Open Doors : Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Navigators : Door nu te investeren in 3000 studenten bouw jij mee aan de verdere komst van Gods Koninkrijk in de maatschappij en in de kerk, in Nederland en daarbuiten. Studenten zijn immers vaak de leiders van morgen.

IBB : De IBB is een christelijke stichting die bijbelgetrouw materiaal ontwikkelt, vertaalt en uitgeeft met als doel dat mensen, van jong tot oud, de Bijbel lezen en begrijpen.

Groot Nieuws Radio : Groot Nieuws Radio wil door middel van radio en andere media mensen dienen met het Evangelie van Jezus Christus, zodat zij houvast vinden in het geloof en zich uitgedaagd weten iets voor elkaar te betekenen in gezin en kerk en samenleving. Bestuur en medewerkers van Groot Nieuws Radio geven invulling aan deze bediening vanuit een persoonlijke relatie met Jezus Christus en zoeken de samenwerking met christelijke artiesten en organisaties.

AKZ+ : AKZ+ richt zich op christenen die op zoek zijn naar verdiepende en toepasbare kennis over geloof, Bijbel, kerk en theologie. Inmiddels maakten al vele honderden mensen kennis met AKZ+. Voor jongeren, studenten, christenen die hun geloof handen en voeten willen geven, predikanten die op de hoogte willen blijven, jeugd- en pastoraal werkers, docenten... kortom voor iedere christen die verdieping zoekt.