De grootste christelijke webwinkel van Nederland

De Mens, De Zoekende Mens

De Mens, De Zoekende Mens
Arie Aalders

Medium: Boek | Artikelnummer: 9789080649156

Genre: E-book downloads

Verschijningsdatum: 18 juni 2012

De Mens, De Zoekende Mens. De mens is voortdurend zoekende naar zijn oorsprong , naar het -In den beginne- naar zijn Schepper, waarmede de holistische mens naar -ziel, geest en lichaam, als geschapen zijnde naar Zijn Beeld en Gelijkenis, in de geest verbonden is.
€ 7,95
  • Let op: Dit is een digitaal product: Boek. De koop van een digitaal product kan niet ongedaan gemaakt worden.
In winkelwagen

Productbeschrijving voor 'De Mens, De Zoekende Mens' van Arie Aalders

De Mens, De Zoekende Mens.
De mens is voortdurend zoekende naar zijn oorsprong , naar het -In den beginne- naar zijn Schepper, waarmede de holistische mens naar -ziel, geest en lichaam, als geschapen zijnde naar Zijn Beeld en Gelijkenis, in de geest verbonden is. Jawel, ook nu in de huidige tijd is het mensdom en hiermede ook de wetenschap nog steeds zoekende. Door ons bewustzijn met onze intelligentie en de daarbij behorende menselijke nieuwsgierigheid blijven wij de Zoekende Mens. Met de oerknaltheorie dacht de wetenschap een aanvaardbaar kosmologisch model van het heelal gevonden te hebben maar gaandeweg brokkelt het geloof hierin af en ontstaan er nieuwe ideeën, die alle net zo min bewijsbaar zijn. Het is het goddelijke geheim dat door de mens niet te vatten is naast het geheim van de tijd. Slechts enkelen denken er over na en wie het gaat overdenken komt er niet uit. Toch is het heel simpel omdat er in het heelal geen tijd bestaat. Jawel, wijzelf zijn allen geprogrammeerd met tijd, maar in wezen is er geen tijd -Tijd en ruimte gaan op de helling- zo kopte het NRC in zijn katern Wetenschap van donderdag 6 juli 2006, waarin Nobelprijswinnaar David Gross stelt: Het begrip tijd geef ik niet graag op! Als er niets was, wat was er dan? Nog een gewichtig punt ter overdenking! (Zie hiervoor Koninklijke Kunst )
Dit boek moet u gelezen hebben. Geen tijd? De moderne mens, opgroeiend binnen zijn eigen religieuze milieu, dient kennis te hebben van de levensbeschouwingen buiten zijn wereldje, om in staat te zijn die tolerantie hiervoor op te bouwen die nodig is om in vrede en vrijheid met elkaar te kunnen omgaan. Met andere woorden u dient hiervoor tijd te maken. U dient te weten dat in het Oosten, het verre Oosten, het India dat daar het Hindoeïsme ontstond met als stromingen het Djaïnisme en Boeddhisme en dat Israël in het Westen, het nabije Oosten, de bakermat is waaruit het Christendom voortkwam met indirect de Islam. Na bespreking van het Hindoeïsme met de gelijktijdig ontstane stromingen Jaïnisme en Boeddhisme en behandeling van het Jodendom maakt u kennis met de zuivere leer van Jezus Christus, met zijn volgelingen in de eerste Christengemeente. Daarna volgt de Islam, gesticht door de profeet Mohammed, die in 570 A.D. te Mekka werd geboren en eerst op zijn veertigste levensjaar geroepen werd om de aanbidding van die ene God onder de Arabieren te prediken. Bijna elke religieuze of levensbeschouwelijke opvatting in de wereld is eveneens in Nederland vertegenwoordigd. Opmerkelijk is dat Vrijmetselarij binnen Nederland eveneens als levensovertuiging wordt gezien. De Vrijmetselarij, de Koninklijke Kunst, is echter geen godsdienst of levensbeschouwing, maar een levenshouding, de Hoogste Levenskunst. Een levenshouding van verdraagzaamheid, rechtvaardigheid waarbinnen het dienen van de mensheid centraal staat. Het boek Koninklijke Kunst laat u zien dat Vrijmetselarij geen godsdienst is. We komen allen uit een bepaald milieu; Humanistisch, Vrijzinnig, Atheïstisch, Mohammedaans, streng katholiek Christelijk, Protestants, Joods, Luthers of wellicht New Age, vult u zelf maar verder in! Bij het zelfstandig zoeken naar waarheid zal niet alleen de oude Landmerken Liefde en Broederschap, aan u voorbij trekken maar bovendien als een herkende klank in uw oren klinken het: Op ú komt het aan.
De mens, de Zoekende Mens of anders gezegd de zoekende mens naar Waarheid zal tesamen met de Koninklijke Kunst tot nadenken aanmoedigen en doen overtuigen dat uzelf uw eigen levensbeschouwing moet bepalen. Het zal de goede verstaander duidelijk worden dat Vrijmetselarij een levenshouding is die hoewel aarzelend, Universeel Religieus of, om met omwisseling van woorden te spelen: Religieus Universeel getint is. Iedere volgeling van de hierna genoemde godsdiensten, religieuze stromingen, geloofsrichtingen en levensbeschouwingen, zonder onderscheid van ras of huidskleur mits geen stupide atheïst maar wel een vrij man/vrouw van goede naam heet te zijn, is welkom in deze Broederschap/Zusterschap die gevormd wordt door Vriendschap. Vriendschap is vrij. Hij die van zijn medemens zegt:Hij/zij is mijn vriend(in) geeft hiermede te kennen: gelijkheid van mens-zijn, al is die ander een Fransman, Canadees, Jood, Moslim, Boeddhist of bedelaar, ziet in dat alleen vrijheid en gelijkheid, gebonden door Liefde, de universele Broederschap; ofwel Vriendschap mogelijk zal zijn. Een eeuwigdurend zoeken, niet slechts de laatste tweeduizend jaar maar al vele duizenden jaren, vanaf het moment dat de mens bewust werd mens te zijn, een zoon van God. Vanaf dit prille bewustzijn zijn er steeds mensen geweest, die hun bewust weten aan anderen wilden opleggen.
Met de inhoud van beide boeken wil ik aantonen dat alleen de levenshouding van verdraagzaamheid en tolerantie, die godsdienst ervaart als het leven van God in de ziel van de mensen, als zijnde een universele religiositeit, waarin alle mensen overeenstemmen en zich kunnen verenigen terwijl een ieder hun bijzondere opvatting voor zich zelf houdt; dat alleen een dergelijke levenshouding een Universele Broederschap en hiermede vrijheid en vrede in de wereld kan brengen. Universele Religiositeit.
Atheïsten, fundamentalisten en alle fanatieke gelovige mensjes zijn net zo onvolwassen in hun persoonlijke ontwikkeling als de zogenaamde oprecht gelovigen die denken dat zij de waarheid in pacht hebben en het aan anderen dwingend willen opleggen. Alle godsdiensten, religies en levensbeschouwingen zijn scheppingen van de menselijke geest, zoals de kunstenaar zich doet manifesteren in zijn creatie als kunstwerk, welke de ene mens nog mooier en schoner vindt dan de andere mens.
De huidige wetenschap is in staat een graankorrel nauwkeurig samen te stellen maar als men die korrel in de aarde stopt gebeurt er niets! Er zit geen leven in. De innerlijke bouwkracht ontbreekt. Dit nu is het mysterie van het leven dat de atheïstisch denkende mens niet wil inzien en daardoor niet in staat is te bevatten dat alleen de Opperbouwmeester des Heelals of de mens in dienst van hem, namens Hem, dit kan bewerkstelligen!
U zult begrijpen dat binnen het kader van dit bestek de beschrijving ervan zo kort mogelijk moest worden gehouden, in vogelvlucht, maar wel zodanig dat een juiste beeldvorming mogelijk is van de grote religieusculturele diversiteit in onze Nederlandse samenleving.
Actueel is de vraag of God bestaat of niet. De wetenschap gaat echter nog steeds voorbij aan het feit dat de Bijbel een occult boek is en dat meer dan wetenschap nodig is om dit Boek der Boeken en alle andere Heilige Boeken te kunnen doorgronden. Langzaam maar zeker naderen de wetenschap van de fysicus, de filosoof, de theoloog en de ware kunstenaar elkaar en zal wetenschap, religie, filosofie en kunst in elkaar opgaan en zal ingezien worden dat de verrichte arbeid van deze disciplines, gezamenlijk leidt naar het Koninkrijk Gods; dan zal ook voor een ieder duidelijk worden wat Koninklijke Kunst werkelijk inhoudt. Vele eeuwen geleden gingen deze vier wegen uiteen, hiermede aangevende hoe ver zij verwijderd waren geraakt van hun gemeenschappelijke oorsprong: het esoterische. Dan zullen ook de wetenschappers uiteindelijk erkennen zoals Einstein hen al voorging: God dobbelt niet! Maar we zijn op de goede weg nu onder leiding van de Oxford Universiteit een zestigtal wetenschappers bestaande uit antropologen, filosofen en psychologen uit twintig verschillende landen in een driejarig onderzoek onlangs vastgesteld heeft dat menselijke gedachten als oorsprong vanuit een innerlijk religieus kader zich manifesteren. Jammer dat zij niet ruiterlijk durven te erkennen dat er een goddelijke kern in de mens aanwezig is. Eerder werd al aangenomen dat een idee niet vanuit het brein maar van buitenaf door het hogerzelf wordt ingegeven.
Wilt u zich - na lezing van dit boek- in een bepaalde religieuze stroming verder verdiepen dan is er in bibliotheek en boekhandel literatuur in overvloed te vinden.
Zijn we er uit wanneer we in dit boek ruim 275 godsdiensten, religies, geloven en levensbeschouwingen de revue laten passeren? Uw belangstelling zal vanzelf uitgaan naar het boek Koninklijke Kunst. Immers Koninklijke Kunst convergeert het veelkleurige spectrum van godsdienst en levensovertuiging in een Universeel Religieus Broederschap van harmonie en verdraagzaamheid waarbinnen liefde en respect de duisternis doet wijken voor het helder stralend licht.
Dit boek met de vele geloofsbelijdenissen zal voor U een eyeopener zijn.


Extra informatie voor 'De Mens, De Zoekende Mens' van Arie Aalders

Genre E-book downloads
Artikelnummer 9789080649156
Leverancier CB
Uitgever Bureau Somar B.V.
Druk 1
NUR 700
Bladzijdes 325
Taal Nederlands
Uitvoering Boek
Hoogte 0 mm
Breedte 0 mm
Dikte 0 mm

Productreviews voor 'De Mens, De Zoekende Mens' van Arie Aalders

Schrijf uw eigen review over 'De Mens, De Zoekende Mens':

Eigen tags voor 'De Mens, De Zoekende Mens' van Arie Aalders

Gebruik spaties om tags te scheiden. Gebruik enkele aanhalingstekens (‘) voor woordgroepen.