De grootste christelijke webwinkel van Nederland

Staats- en bestuursrecht

Artikelen 1 tot 5 van 5 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
 1. Geloofsgemeenschappen en recht

  Genre: Staats- en bestuursrecht

  Geloofsgemeenschappen nemen in de Nederlandse samenleving en in het recht een bijzondere plaats in. Op grond van mensenrechtenverdragen en de Grondwet zijn ook zij vrij om aan hun godsdienst vorm te geven. Meer info
 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  Genre: Staats- en bestuursrecht

  De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bevat een regeling voor de omgevingsvergunning. Deze vergunning is vereist voor het uitvoeren van activiteiten van zeer uiteenlopende aard. Meer info
 3. Ruimtelijk bestuursrecht

  Genre: Staats- en bestuursrecht

  Het ruimtelijk bestuursrecht maakt deel uit van het omgevingsrecht, waarin onder andere het milieurecht en het natuurbeschermingsrecht zijn begrepen. Een integrale Omgevingswet is in voorbereiding; medio 2014 is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Incidenteel wordt er in deze uitgave alvast naar verwezen. In Tekst & Commentaar: Ruimtelijk Bestuursrecht zijn de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen en becommentarieerd. Meer info
 4. 200 jaar koninkrijk POD

  Genre: Staats- en bestuursrecht

  De meest kleurrijke hoofdstukken van de Nederlandse staatkundige geschiedenis liggen wel op het snijvlak van religie, staat en samenleving. De laatste jaren is deze verhouding opnieuw onderwerp van een levendig maatschappelijk en politiek debat. Meer info
 5. Wabo in de praktijk 2011

  Genre: Staats- en bestuursrecht

Artikelen 1 tot 5 van 5 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren