De grootste christelijke webwinkel van Nederland

Pedagogiek

Artikelen 1 tot 25 van 25 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
 1. Ik kan dat niet zegt mijn kind

  M. Litiere

  Genre: Pedagogiek

  Nieuwe, volledig herziene editie van 'Ik kan dat niet!' zegt mijn kind, dat bij verschijnen wekenlang in de top tien stond en een longseller is gebleven;;;Onmisbaar voor ouders, leerkrachten en hulpverleners die op een creatieve manier willen werken aan het zelfvertrouwen bij kinderen;;;Met een voorwoord van prof. dr. Meer info
 2. Grip op de groep

  Rene van Engelen

  Genre: Pedagogiek

  Grip op de groep gaat uitgebreid in op het groepsproces in een klas en hoe een leerkracht een positieve leeromgeving creëert aan het begin van het schooljaar. Grip op de groep is geen methode, maar biedt inzicht in processen die in een groep spelen en geeft handvatten om in een groep een positieve sfeer te maken. Meer info
 3. Waar bemoeit u zich mee

  Wim Theunissen

  Genre: Pedagogiek

  We hebben allemaal het beste voor met kinderen. Toch zijn er ouders die falen, de belangen van hun kinderen schaden, die de ontwikkeling van hun kinderen tot autonome, aangepaste en participerende volwassenen in de weg staan. Meer info
 4. Motivatie binnenstebuiten

  Huub Nelis

  Genre: Pedagogiek

  Zo krijg je jongeren van de bank! Het succesvolle boek Puberbrein binnenstebuiten legt uit hoe het puberbrein werkt, Motivatie binnenstebuiten is het praktische vervolgboek. Meer info
 5. Verbeter uw zelfbeeld in 7 stappen

  Kees Korrelboom

  Genre: Pedagogiek

  'Verbeter uzelf in 7 stappen' is een werkboek voor iedereen die kampt met een negatief zelfbeeld. Dit werkboek gebruikt u naast een kortdurende therapeutische behandeling van negatief zelfbeeld. Meer info
 6. Temperamentvolle kinderen

  Eva Bronsveld

  Genre: Pedagogiek

  Eva Bronsveld schreef Temperamentvolle kinderen, dat handvatten biedt voor het opvoeden van temperamentvolle kinderen. Als je een temperamentvol kind goed begeleidt en ondersteunt, zullen de voordelen steeds vaker de bovenhand voeren. Maar dat vraagt vaak wel meer van jou als ouder dan de opvoeding van een niet-temperamentvol kind. Meer info
 7. Hoogbegaafd, nou en?

  W. Lammers Van Toorenburg

  Genre: Pedagogiek

  Hoogbegaafd, nou Werkboek Dit WERKBOEK hoort bij het boek 'Hoogbegaafd, nou ' (Samsara 2005, ISBN 90-77228-31-4). Daarin staat ook al een aantal (invul)oefeningen maar omdat Wendy Lammers van Toorenburg veel vraag kreeg naar een apart boekje met oefeningen heeft zij dit werkboek gemaakt. Meer info
 8. Van alles twee

  M.F. Delfos

  Genre: Pedagogiek

  De papa en mama van Jordi en Sterre wonen niet meer bij elkaar. Ze hadden te veel ruzie. Meer info
 9. Andere kijk op hoogbegaafdheid

  Genre: Pedagogiek

  Wat is hoogbegaafdheid? Er is geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid, en 'dé hoogbegaafde' bestaat niet. Meer info
 10. Elke dag een emmertje vol

  Monique Baard

  Genre: Pedagogiek

  Deze leuke, positieve, fraai geïllustreerde uitgave staat vol met ideeën en oefeningen die het geven van positieve aandacht bevorderen. Het is mooi om te zien hoe belonend het voor kinderen is als ze dagelijks anderen positieve aandacht geven, bijvoorbeeld door anderen te helpen of complimenten te geven, of zonder oordeel te luisteren. Meer info
 11. In dit boek maakt Ter Horst zich sterk voor het wetenschappelijk bedrijven van christelijke pedagogiek. De vragen wat, hoe en waartoe uit de wetenschapsleer worden voor de christelijke pedagogiek beantwoord met het aanreiken van een zogenaamd paradigma. Meer info
 12. (Pleeg)kinderen en vreemd gedrag

  M.F. Delfos, M.f. /visscher, N.

  Genre: Pedagogiek

  Kinderen kunnen vreemd gedrag vertonen. Wanneer een pleegkind een pleeggezin binnenstapt, komt het niet alleen. Meer info
 13. In 80 dagen de virtuele wereld rond

  Martine Delfos

  Genre: Pedagogiek

  De jeugd groeit op in een fascinerende, virtuele wereld met mobieltjes, computer, internet, tablets, en wat in de toekomst nog ontwikkeld zal worden. Aandacht voor het opgroeien in en met het virtuele milieu is noodzakelijk en vanzelfsprekend. Meer info
 14. OPVOEDEN VAN PEUTERS POD

  Genre: Pedagogiek

  Dit boekje wil inzicht geven in de emotionele ontwikkeling van peuters en doet aan de hand van allerlei praktische en herkenbare voorbeelden. Het is bedoeld om ouders te helpen om van hun peuter te genieten en de kleine op een goede manier door de peuterperiode heen te loodsen. Meer info
 15. Alles op zijn tijd

  Sieneke Goorhuis-brouwer

  Genre: Pedagogiek

  Hoe moeten kinderen klaargestoomd worden voor de kenniseconomie? Door in de peuter- en kleuterperiode een goed besef van eigenwaarde te ontwikkelen! Meer info
 16. Contact!

  Genre: Pedagogiek

  Dit boek gaat over het gebruik van nieuwe media - internet, games en mobiele telefonie - bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Bij kinderen draaien nieuwe media in eerste instantie om contact. Meer info
 17. Godsdienstpedagogiek POD

  E.T. Alii

  Genre: Pedagogiek

  Dimensies en spanningsvelden Dit boek is de eerste goed leesbare, didactisch verantwoorde, integrale en up-to-date inleiding in de godsdienstpedagogiek in het Nederlandse taalgebied Met medewerking van alle ter zake doende experts In dit boek wordt duidelijk hoe godsdienstpedagogen in verschillende werksituaties met spanningen omgaan en wordt uitgebreid ingegaan op de historische, systematische en empirische dimensies van de godsdienstpedagogiek. Rond heel concrete casusbeschrijvingen komen spanningsvelden aan bod als die tussen mono- en multireligieuze opvattingen, of tussen persoonlijke en aan instituties gebonden godsdienst. Meer info
 18. Huilen boos zijn ruzie

  Hanneke Hasselt-mooy

  Genre: Pedagogiek

  Huilen, boos zijn, ruzie bij kinderen zijn gevoelens en gedragingen waarmee opvoeders nogal eens worstelen. Dit boek wil hen meer inzicht bieden in emoties die een rol spelen bij dergelijk gedrag en reikt concrete richtlijnen aan hoe zij hier het beste mee om kunnen gaan. Meer info
 19. In het belang van het kind

  B. Levering

  Genre: Pedagogiek

  In hoeverre is opvoeding een zaak van de overheid? Als opgroeiende kinderen in hun ontwikkeling worden geschaad, dan kan de rechter ingrijpen door kinderen onder toezicht te stellen of ouders uit de ouderlijke macht te ontheffen of te ontzetten. Meer info
 20. Stap voor stap 2

  B.P. Uittenbogaard

  Genre: Pedagogiek

  STAP VOOR STAP 2 EEN METHODE OM OUDERS MET KINDEREN (6-12 JAAR) TE BEGELEIDEN BIJ OPVOEDINGSVRAGEN De Stap-voor-stapmethode is een handige en effici e werkwijze om ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Een beroepskracht (bijvoorbeeld een leraar, maatschappelijk werker of sociaal-pedagogisch hulpverlener) geeft deze ondersteuning door het stellen van vragen en het ordenen van informatie. Meer info
 21. Handboek kindercounseling

  M. Nijmanting

  Genre: Pedagogiek

  In Handboek kindercounseling biedt Marieke Nijmanting een zowel breed als diep overzicht van kindertherapie. Ze legt duidelijk uit wat de onderliggende principes en best werkende elementen van de verschillende therapeutische stromingen zijn. Meer info
 22. Hechting en loyaliteit

  Genre: Pedagogiek

  Hechten en loyaal-zijn doen ouders en kinderen al eeuwen. Jeugdhulpverleners en jeugdbeschermers hebben dagelijks te maken met de begrippen hechting en loyaliteit. Meer info
 23. Van twee tot twaalf

  A.M. van den Houdt

  Genre: Pedagogiek

  Van twee tot twaalf is een bundeling van eerder in het gezinsblad Terdege gepubliceerde artikelen over opvoeding voor ouders met kinderen tot 12 jaar. In deze uitgave worden 22 onderwerpen behandeld zoals: angst, ADHD, pesten, hoogbegaafdheid, leerproblemen, sociale vaardigheden, het overdragen van waarden en normen, en diverse andere onderwerpen waar ouders in de praktijk mee te maken krijgen. Meer info
 24. Ik lach wel maar ik ben niet blij POD

  B. Reinds

  Genre: Pedagogiek

  Eenzaamheid, minderwaardigheidsgevoelens, problemen: veel jongeren lijden eraan, terwijl je daarvan aan hun buitenkant niets ziet. Orthopedagoog Reinds geeft ouders en jongerenwerkers inzicht in dit verborgen verdriet. Meer info
 25. Ouder en wijzer

  H.R. Schaafsma

  Genre: Pedagogiek

  Ouder en wijzer. Meer info
Artikelen 1 tot 25 van 25 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren