De grootste christelijke webwinkel van Nederland

Historische biografieën

Artikelen 1 tot 25 van 40 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 1. Zoon van bornia

  J.M. Vermeulen

  Genre: Geschiedenis

  Leven en werk van ds. E. Meer info
 2. Revolutionair predikant

  H. Noordegraaf

  Genre: Geschiedenis

  In deze biografie wordt de levensloop en ideeënontwikkeling van deze markante en controversiële persoonlijkheid nauwkeurig beschreven op grond van grotendeels onbekend materiaal. Zo wordt een onderbelicht stuk kerk- en maatschappelijke geschiedenis in beeld gebracht. Meer info
 3. Om de kracht van het weerwoord

  W. van der Meiden

  Genre: Geschiedenis

  In zijn woorden en werken pendelde de hervormde theoloog K.H. Miskotte tussen God en de goden, tussen kerk en wereld, tussen het sublieme en het aardse, tussen religie en cultuur. Meer info
 4. Heimwee naar het koninkrijk

  A.F.U. Braakman

  Genre: Geschiedenis

  In deze beknopte biografie worden leven en werk van de Remonstrantse theoloog Gerrit Jan Heering (1879-1955) onder de aandacht gebracht. Hij wordt gezien als de meest gezaghebbende theoloog van de vrijzinnige theologie in Nederland in de jaren twintig en dertig van de 20e eeuw. Meer info
 5. Komt luistert toe 1

  J. van Dam

  Genre: Geloofsopbouw

  De auteur schreef voor het kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente te Kinderdijk vele artikelen die handelden over het oude Godzalige volk, dat in bredere kring enige bekendheid genoot. Hij ging daarvoor te rade bij oudere mensen die dat volk persoonlijk hadden gekend, en schreef over zaken en gebeurtenissen die nooit eerder op schrift waren gesteld. Meer info
 6. Gezaligde zondaar door soevereine genade

  Th. Godwin

  Genre: Geschiedenis

  Thomas Godwin (1803-1877) In zijn leven was hij gedurende 42 jaren de geliefde en getrouwe Evangeliedienaar van de Strikt Baptist kerken, waarvan 16 jaren te Godmanchester. Als predikant moest hij nog leren lezen en schrijven. Meer info
 7. Sophie in weimar

  Thera Coppens

  Genre: Geschiedenis

  Door haar verregaande bescheidenheid is groothertogin Sophie van Saksen Weimar Eisenach dochter van koning Willem II in onze vaderlandse geschiedenis totaal over het hoofd gezien. En toch is deze kleine Oranjeprinses een vrouw van wereldformaat, die voor de cultuur meer betekenis heeft gehad dan welke Oranjevorst ook.Op achttienjarige leeftijd werd zij uitgehuwelijkt aan erfgroothertog Carl Alexander. Meer info
 8. Leven van andrew murray POD

  J. du Plessis

  Genre: Geschiedenis

  Het leven van Andrew Murray. Ook leverbaar met Hardcover. Meer info
 9. Augustinus de boerenjongen van thagaste

  JGzn. P. de Zeeuw

  Genre: Historische biografieën

  Augustinus groeit op in Thagaste, een plaats in Noord-Afrika. In zijn jeugd haalt hij vaak slechte streken uit. daar kan zijn vader Patricius meestal wel om lachen, maar hij wordt boos als Augustinus peren steelt uit zijn boomgaard. Moeder Monica bidt om de bekering van haar losgeslagen zoon. Augustinus kan de wijze raad van zijn moeder om zich beter te gedragen en de Heere te gaan dienen slecht verdragen. Meer info
 10. Goede meester

  Margriet Hogeweg

  Genre: Geschiedenis

  Een gereformeerde zendeling op klompen die het niet kan laten zich te roeren op de terreinen van kerk, staat en maatschappij. Jac. Meer info
 11. Kardinaal ad simonis

  Ton Crijnen

  Genre: Geschiedenis

  Ton Crijnen (1942) is historicus en publicist. Tot 2006 werkte hij vijftien jaar als redacteur religie en filosofie bij dagblad Trouw. Meer info
 12. Drie oranje koningen POD

  J.G. Kikkert

  Genre: Geschiedenis

  Jan Kikkert is een historicus met een zeer groot en goed ontvangen oeuvre en heeft een bijzondere belangstelling voor het Koningshuis van Oranje. Zeer veel titels van zijn hand, die veelal ook bij uitgeverij Aspekt verschenen, getuigen daarvan. Meer info
 13. Godfried bomans

  G.A. List

  Genre: Geschiedenis

  Op 2 maart 2013 is het honderd jaar geleden dat Godfried Bomans werd geboren. Bomans was vele jaren de meest gelezen schrijver van Nederland. Meer info
 14. Jongste van de achtien doden

  Peter Knegt

  Genre: Geschiedenis

  De Achttien Dooden is Jan Camperts bekende gedicht ter ere van de achttien verzetsstrijders die door de bezetter op 13 maart 1941 werden gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte. De jongste van deze achttien mannen was George den Boon, geboren en getogen in Lekkerkerk. Meer info
 15. Weg van mijn grootvader

  C. de Bruijne

  Genre: Geschiedenis

  'De weg' van Cornelis Lindeboom (1872-1938) biedt een levensbeschrijving van een gereformeerde dominee. Hij was predikant achtereenvolgens in Sprang, Bolnes, Apeldoorn, Gorinchem en Amsterdam. Zijn leven was verweven met een omvangrijk netwerk van gelijk¬gezinden en heeft een markant spoor getrokken in de geschiedenis van de gereformeerde gezindte. Als zoon van de Kampener hoogleraar Lucas Lindeboom (1845-1933) leefde Cornelis in een we¬reld waarin alles en iedereen nog op zijn plaats stond; Meer info
 16. Kleine man met een grote God

  Marcel Kooijmans

  Genre: Geschiedenis

  Een leuk boek voor kinderen over het leven van Hudson Taylor, zendeling in China in het midden van de 19e eeuw. Hudson Taylor leefde lang geleden. Meer info
 17. Verhaal van de pelgrim

  Ignatius van Loyola

  Genre: Geschiedenis

  Pelgrimsverhalen spreken mensen aan. In dit boek ontmoet de lezer de pelgrimstocht van niemand minder dan Ignatius van Loyola (1491-1556), grondlegger van het later als jezuïetenorde bekend geworden 'Gezelschap van Jezus'. Meer info
 18. Sophie koningin der nederlanden

  D. Hamer

  Genre: Geschiedenis

  Bij het grote publiek is Sophie van Würtemberg, 27 jaar lang koningin van Nederland als echtgenote van Willem III, nauwelijks bekend. Deze biografie, gebaseerd op haar dagboeken en brieven, wil daar verandering in brengen. Meer info
 19. Heinrich himmler

  E. Vermaat

  Genre: Geschiedenis

  Onderzoeksjournalist Emerson Vermaat beschrijft in nieuwe biografie over het leven van de Reichsführer SS Heinrich Himmler de fascinatie van de SS voor de Islam. ‘Islam levert goede strijders op’ Heinrich Himmler, een van de grootste massamoordenaars aller tijden, was afkomstig uit een conservatief katholiek Beiers gezin. Meer info
 20. Komt luistert toe 2

  J. van Dam

  Genre: Geloofsopbouw

  uit het leven van het oude volk In dit deel is het een en ander opgetekend uit het leven van Cornelis Schouten, ds. P. Meer info
 21. Wonderlijke redding uit grote benauwdhei

  L.J. van Valen

  Genre: Biografieën

  In het leven van Joan Drake (circa 1580-1625) oefende satan een grote macht uit. Joan Drake geloofde een verworpene te zijn en twijfelde vaak of God haar ooit genade zou willen bewijzen. Meer info
 22. Ontmoetingen POD

  P.H. Duijzer

  Genre: Geschiedenis

  Biografie van Elizabeth Maria van Scheers, waarbij haar ontmoetingen en gesprekken centraal staan. Meer info
 23. Veel bewogen leven van isaac levinsohn

  I. Levinsohn

  Genre: Geschiedenis

  Van Isaac Levinsohn en Abraham Eschel. De levensgeschiedenis van twee Israëlieten, beschreven van hun geboorte tot hun bekering. Meer info
 24. In Zijn huis wilt Hem loven

  J. Westerbeke

  Genre: Geschiedenis

  Uit het leven van ds. P. Meer info
Artikelen 1 tot 25 van 40 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 1
 2. 2