De grootste christelijke webwinkel van Nederland

Geloofsopbouw

Artikelen 1 tot 24 van 5107 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 1. Gods hart voor vrouwen

  Jolande Bijl

  Genre: Geloofsopbouw

 2. Vrucht van de Geest

  Jos Douma

  Genre: Kringserie

  In tien bijbelstudies schrijft Jos Douma over wat de Bijbel de 'vrucht van de Geest' noemt. Er komen vragen aan de orde als 'Wat doet God en wat kan ik doen als het gaat om karaktervorming?' en 'Welke obstakels zijn er in mijn eigen leven en in de samenleving die het rijpen van de vrucht van de Geest belemmeren?' Een boeiende, opbouwende studie die geschreven is voor kringgebruik maar die ook zeer geschikt is voor zelfstudie. Meer info
 3. Wat is bevinding POD

  C.G. Vreugdenhil

  Genre: Geloofsopbouw

  Wat is bevinding? Er is veel verwarring over de betekenis van deze veel gebruikte term. Meer info
 4. Wachtwoord van de kerk POD

  C.G. Vreugdenhil

  Genre: Geloofsopbouw

  In de Apostolische Geloofsbelijdenis vinden we de 'hoofdsom' van wat we als christenen behoren te geloven. In deze uitgave worden de twaalf artikelen uitgelegd en toegelicht. Meer info
 5. Waarom ben jij gedoopt POD

  H. van den Belt

  Genre: Geloofsopbouw

  'Waarom ben jij gedoopt?' is een actuele en belangrijke vraag. Om goed te kunnen begrijpen wat de betekenis van de doop voor jou als jongere is, moeten een aantal andere vragen eerst beantwoord worden. Meer info
 6. God vinden

  Marc J. Vries

  Genre: Geloofsopbouw

  Mensen kunnen langs allerlei wegen op zoek zijn naar God, goden of 'iets hogers'. Dat kan door de natuur of de geschiedenis te bestuderen en daarin aanwijzingen voor het bestaan van God te ontdekken. Meer info
 7. Toeleidende weg tot Christus POD

  C. Harinck

  Genre: Nieuwe Testament

  Is er voor verloren zondaren een weg die tot Christus leidt? Is deze weg voor ieder mens dezelfde? Meer info
 8. Genade wat een wonder POD

  P. Yancey

  Genre: Geloofsopbouw

  Wat betekent het woord 'genade' eigenlijk? Philip Yancey legt de betekenis van dit voor christenen zo belangrijk begrip uit aan de hand van bijbelse gegevens, persoonlijke voorbeelden en anekdotes, historische gebeurtenissen en literaire verhalen. Meer info
 9. De roeping

  Anne van der Bijl

  Genre: Theologie

  Anne van der Bijl doet wat God hem op zijn hart legt. Hij versterkt datgene wat dreigt te sterven: de vervolgde kerk. Zo begint zijn roeping en het werk van Open Doors. “Als ik op een roeping had gewacht, zou ik nog gezeten hebben waar ik zat”, zegt Anne van der Bijl.  Meer info
 10. Door het lijden

  Erik Borgman

  Genre: Geloofsopbouw

  Als iemand de kunst verstaat om de weg van Christus naar de dood betekenis te geven met woorden van deze tijd, dan is het wel Erik Borgman.Geboren verteller, gedreven theoloog, inspirerende gelovige, dwarse katholiek, eigenzinnige onruststoker, hij is het allemaal. Erik Borgman zoekt Christus op de meest moeilijke momenten en legt zo de verbanden naar onze tijd. Meer info
 11. Kolossenzen POD

  H. Overeem

  Genre: Luisterend Leven

  Aan de nog jonge gemeente in Kolosse schrijft Paulus een indrukwekkende brief over Christus. Dat was ook nodig. Meer info
 12. Ademruimte

  Matthijs Goedegebuure

  Genre: Geloofsopbouw

  Is een goed zelfbeeld echt nodig? Kun je in Gods Koninkrijk nou beter kwetsbaar zijn of sterk? Meer info
 13. Echt verbond

  C. Urquhart

  Genre: Geloofsopbouw

  Lisa McClendon woont met haar man en dochtertje in Florida en is aanbiddingsleider bij The Potter’s House Christian Fellowship. Ze wordt vaak beschreven als een muzikale kruising tussen Lauryn Hill, Norah Jones en Ella Fitzgerald. Meer info
 14. Eet van Mijn vlees drink van Mijn bloed

  A. Mendez

  Genre: Geloofsopbouw

  Ana geeft een frisse kijk op Jezus instelling van het Avondmaal en Zijn woorden: Eet van Mijn vlees, drink van Mijn bloed. Herontdek de kracht en de openbaring die er ligt in het zich toe-eigenen van dit leven in het deelnemen aan het Avondmaal. Meer info
 15. Verander je stad

  E. Silvoso

  Genre: Ethiek

  Wat is de beste manier om een stad met het Evangelie te bereiken?Ed Silvoso geeft in mijn ogen in dit boek het meest uitvoerbare en strategische antwoord op bovenstaande vraag. Veel christen-werkers zeggen tegen elkaar: Onze methodes zijn uitstekend. Meer info
 16. Mijn geliefde kind kleine ed

  Colin Urquhart

  Genre: Geloofsopbouw

  15 hoofdstukken van "Mijn geliefde kind" (ISBN 978-90-5811-121-0) in een apart boekje. Meer info
 17. Echte redding

  C. Urquhart

  Genre: Nieuwe Testament

  Zowel binnen als buiten de kerk zijn er tegenwoordig veel misvattingen over redding. Het is van het grootste belang om te weten wat de Bijbel hierover leert. Meer info
 18. Van sjabbat naar zondag

  S. Bacchiocchi

  Genre: Kerkgeschiedenis

  Wanneer, waar en waarom verving de zondag de Sjabbat als dag voor de eredienst? Om hierop een antwoord te vinden studeerde Bacchiocchi vijf jaar aan de faculteit Kerkgeschiedenis in Rome, waar hij toegang had tot de oudst beschikbare documenten hierover. Meer info
 19. Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest

  W.J. Ouweneel

  Genre: Geloofsopbouw

  Wat ís 'vervulling met de Geest' eigenlijk? En waar is het voor nodig? Willem J. Ouweneel legt in dit boek het verschil uit tussen het ontvangen van de Heilige Geest en vervuld zijn met de Heilige Geest. Elke ware gelovige heeft de Heilige Geest ontvangen. Maar niet elke gelovige is 'vervuld' met de Heilige Geest. Als we het Nieuwe Testament, vooral het boek Handelingen, goed lezen, blijkt die vervulling erg belangrijk te zijn. Of het nu om aanbidding, prediking, ons getuigenis, de genezings- en bevrijdingsbediening of de uitoefening van onze taak in Gods koninkrijk gaat, steeds blijkt het loutere bezit van de Geest niet voldoende te zijn: we hebben de kracht en de volheid van de Geest nodig. Veel gelovigen weten niet HOE zij met de Geest vervuld kunnen zijn. Dit boekje wil daarbij een handje helpen. Meer info
 20. Oorlogvoering op hoog niveau

  A. Mendez

  Genre: Geloofsopbouw

  Een boek met antwoorden op de moeilijke vragen rond geestelijke oorlogvoering en over de zin en onzin ervan. De drijfveer en het hart van de geestelijke strijd is en blijft bewogenheid. Meer info
 21. Bevrijding uit gebieden v gevangenschap

  A. Mendez

  Genre: Geloofsopbouw

  De traditionele methodes van bevrijding kosten vaak veel tijd, toewijding, fysieke en geestelijke energie. Jezus onderwees en demonstreerde een andere manier. Meer info
 22. Gezeten in de hemelse gewesten

  A. Mendez

  Genre: Geloofsopbouw

  Het is het erfdeel van de gelovigen om in Christus te wandelen in het Koninkrijk, een werkelijkheid waar het bovennatuurlijke onze natuurlijke dimensies raken. Vele leerstellingen en misverstanden worden ontmaskerd die ons verhinderen om het Koninkrijk te zien. Meer info
 23. Leeuw en lam

  P.J. Lalleman

  Genre: Kringserie

  Het bijbelboek Openbaring is niet zo onleesbaar als je misschien zou denken. Pieter Lalleman bespreekt in tien bijbelstudies een aantal toegankelijke gedeelten ervan. Meer info
 24. Boven jezelf uit

  B. Moore

  Genre: Beth Moore

  Boven jezelf uit is een aansprekende 10-weekse bijbelstudie voor groepen. De studie vormt een combinatie van zelfstudie, video's en groepsbespreking. Meer info
Artikelen 1 tot 24 van 5107 in totaal

Lijst  Foto-tabel 

Van laag naar hoog sorteren
Pagina:
 1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8