De grootste christelijke webwinkel van Nederland

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

De klant verklaart door het doen van een bestelling akkoord te gaan met deze leveringsvoorwaarden.

Bestellen

Een bestelling is bindend.

Bestellingen worden alleen geaccepteerd indien alle gevraagde gegevens worden ingevuld. Daarbij hoort ook dat een geldig bank- of girorekeningnummer wordt vermeld, alsmede een geldig e-mailadres en telefoonnummer.

De klant ontvangt op het opgegeven email-adres een bevestiging van zijn/haar bestelling.

Wanneer de bestelling onverhoopt niet leverbaar is, ontvangt de klant daarvan bericht op het opgegeven email-adres.

Bestellingen die afzonderlijk zijn gedaan kunnen achteraf administratief niet meer worden samengevoegd tot 1 bestelling.

Betaling

Betaling vindt plaats via een eenmalige automatische incasso. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant ermee in te stemmen dat het bijbehorende bedrag van zijn/haar rekening wordt afgeschreven.

Wanneer (een deel van) de bestelling onverhoopt niet leverbaar is, vervalt uiteraard de machtiging tot incasso voor het betreffende deel van de bestelling.

De incasso wordt geïnd op de datum van uitlevering of kort daarna.

Wanneer het bedrag niet van het opgegeven bank- of gironummer geïncasseerd kan worden, wordt een factuur gestuurd. In dit geval moeten we € 4,- aan extra administratiekosten in rekening brengen. De klant dient dus zorg te dragen voor voldoende saldo op het opgegeven bankrekeningnummer.

Levering en eigendom

Aangegeven levertijd is een indicatie.

De levertijd-indicatie geldt indien de bestelling voor 11.00 uur is geplaatst.

Levering geschiedt per TPG-post of per pakketservice.

Het is in geen geval mogelijk de bestelling op de halen.

Artikelen blijven eigendom van Gospel.nl tot het verschuldigde bedrag betaald is.

Verzendkosten

Kosten van administratie, verzending en incasso worden voor een deel aan de klant doorberekend: enkel CD's: € 1,95 administratie- en verzendkosten.

Ondeugdelijkheid

Wanneer onverhoopt een onvolledigheid in het geleverde blijkt (bijvoorbeeld een druk- of productiefout), kan het artikel geruild worden tegen een nieuw exemplaar. Kosten van terugsturen van het verkeerde product zijn voor de koper.

Aansprakelijkheid en wijzigingen

Gospel.nl is niet aansprakelijk voor fouten in geleverde goederen, onjuistheden in specificaties, veranderingen van prijzen en/of gevolgen van onjuist gebruik van de geleverde goederen.

Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Wijzigingen in deze voorwaarden voorbehouden. De voorwaarden via internet beschikbaar zijn geldig.